Now showing items 1-8 of 8

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Venclová, Martina
  Bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zaobírá vybranými metodami finanční analýzy a hodnotí finanční situaci podniku TYHAN s.r.o. První část vymezuje teoretické základy metod ...
 • Marketingový mix podniku 

  Pospíšil, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým mixem společnosti Tiskárna Pospíšil. Předmětem této práce je analyzovat současný stav společnosti z hlediska marketingového mixu a vytvořit si vlastní návrhy na zlepšení. ...
 • Návrh efektivní marketingové komunikace při prezentaci firmy na veletrhu 

  Kopečná, Markéta
  Předmětem bakalářské práce „Návrh efektivní marketingové komunikace při prezentaci na veletrhu“ je komparace singulárních prostředků komunikačního mixu a identifikování zásadních složek ovlivňující efektivitu prezentace ...
 • Návrh na zlepšení pracovní motivace 

  Kubík, Jiří
  Jednou z činností vedoucích je motivace pracovníků. Motivace je vnitřním procesem, který vyjadřuje touhu a ochotu člověka vyvinout určité úsilí vedoucí k dosažení významného cíle nebo výsledku. Tato práce se bude zabývat ...
 • Návrh plánu zálohování a obnovy IS/IT 

  Hladíková, Lucie
  Cílem práce bylo navrhnout bezpečnější postup zálohování a obnovy dat oproti stávajícímu. K tomuto účelu bylo vybráno několik technologií, která toto kritérium splňují.
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Hrazdil, Pavel
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě DT-Výhybkárna a strojírna, a.s. Práce vychází ze současného stavu ve firmě, přičemž pozornost je zaměřena na klíčové oblasti, zejména ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Navrátil, Tomáš
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě Komponenty, a. s. Práce vychází ze současného stavu ve firmě, přičemž pozornost je zaměřena na klíčové oblasti, zejména organizaci a ...
 • Řízení rizik v oblasti BOZP ve výrobním procesu 

  Podaný, Tomáš
  Diplomová práce zkoumá a řeší problematiku rizik ve výrobní společnosti z pohledu bezpečnosti a ochrany při práci (BOZP). První část diplomové práce osahuje problematiku procesu BOZP v obecné a teoretické rovině. Dále práce ...