Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení výkonnosti podniku a návrhy na její zvýšení 

    Vodičková, Klára
    Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Centropen, a. s. První část práce obsahuje definice výkonnosti a jednotlivé metody měření výkonnosti podniku. V praktické části je představena analyzovaná společnost ...