Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza některých ukazatelů podniku LERO plus s.r.o 

  Hlavinka, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou některých ukazatelů podniku LERO plus s.r.o. za určité časové období pomocí časových řad. Obsahuje teoretická východiska potřebná ke správné analýze a samotný rozbor výsledků analýzy s ...
 • Analýza účetních výkazů firmy pomocí časových řad 

  Drašnar, Jakub
  Bakalářská práce analyzuje účetní výkazy podniku AMT výšivka spol. s r.o. za určitě časové období pomocí časových řad. Obsahuje teoretickou část o časových řadách potřebnou k úspěšné analýze a samotný rozbor výsledků ...
 • Analýza vybraných ukazatelů společnosti MERLIN-PLUS spol. s r.o. pomocí časových řad 

  Zeman, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ukazatelů společnosti MERLIN-PLUS spol. s r.o. pomocí časových řad. Teoretická část se věnuje charakteristice statistických metod, které jsou poté použity v části praktické. ...
 • Analýza vybraných ukazovateľov firmy VÚEZ, a.s. pomocou časových radov 

  Vicenová, Ivana
  Obsahom tejto bakalárskej práce je analýza vybraných ukazovateľov firmy VÚEZ, a.s. pomocou časových radov. V prvej, teoretickej časti práce, sú spracované teoretické východiská pre výpočet a použitie regresnej analýzy a ...
 • Pohĺad na vývoj podniku pomocou časových rád 

  Koláček, Jozef
  Obsahom mojej práce je použitie časových rád v praxi na analýzu výkazov spoločnosti. Používam ich aj na tvorbu prognózy pre analyzované premenné. Praktická časť je podporená kapitolou, ktorá obsahuje všetky potrebné ...
 • Posouzení finanční situace podniku pomocí analýzy časových řad 

  Zeman, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti MERLIN-PLUS spol. s r.o. Práce obsahuje ukazatele finanční analýzy, které jsou vyjádřeny pomocí časových řad. V případě, kdy má časová řada konkrétní trend ...