Now showing items 1-8 of 8

 • II/494 Vrbětice-Slavičín 

  Kuric, Filip
  Bakalářská práce se ve formě technické studie zabývá úpravou silnice II/494 mezi obcemi Vrbětice a Slavičín. Práce řeší úpravu silnice ve dvou navržených variantách. Varianta A je zpracována jako rekonstrukce silnice ve ...
 • Mimoúrovňové křížení železniční trasy Přerov - Brno silnicí III/4349 v Chropyni 

  Sobková, Jolana
  Diplomová práce se ve formě studie zabývá mimoúrovňovým křížením železniční trasy se silnicí v Chropyni. Práce řeší úpravu stávajícího úrovňového přejezdu ve dvou variantách v návrhové kategorii S7,5. Diplomová práce ověřuje ...
 • Modernizace trati Brno – Přerov v okolí Vyškova pro rychlost 200 km/h 

  Hašek, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout modernizaci železniční trati č. 300 Brno – Přerov v okolí Vyškova pro rychlost 200 km/h. Řešený úsek se nachází mezi stanicemi Luleč a Ivanovice na Hané. Diplomová práce je zpracována ve ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Tábor-Milevsko 

  Křemen, Tomáš
  Práce se zabývá prověřením možnosti zvýšení rychlosti pro traťový úsek Tábor - Milevsko. Zvýšení rychlosti je posuzováno s návazností na výhledový grafikon vlakové dopravy. Finální řešení je navrženo s co největší efektivitou ...
 • Optimalizace vybraných návrhových prvků ČSN pro projektování pozemních komunikací 

  Stránský, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci návrhových hodnot oblouků směrového řešení pozemních komunikací. Zabývá se porovnáním hodnot mezi českou a zahraničními normami a příčinami rozdílu. Praktická část zkoumá hodnoty ...
 • Studie obchvatu Šternberka na silnici I/46 

  Dibďák, Jan
  Předmětem bakalářské práce je vypracování vyhledávací studie východního obchvatu města Šternberk. Důvodem pro vybudování obchvatu je odklonění silného tranzitního provozu, zvýšení bezpečnosti ve městě a snížení negativních ...
 • Studie propojky dálnic D7 a D8 u Kralup nad Vltavou 

  Dibďák, Jan
  Předmětem diplomové práce je zpracování studie III. etapy propojky dálnic D7 a D8 v lokalitě Kralupy nad Vltavou. Důvodem pro vybudování komunikace je vysoká intenzita dopravy. Silnice je navržena jako komunikace kategorie ...
 • Studie přeložky silnice II/374 - Maloměřice a Obřany 

  Sobková, Jolana
  Bakalářská práce se ve formě studie zabývá přeložkou silnice II/374 Maloměřice Obřany. Práce řeší úpravu silnice ve třech navržených variantách v návrhové kategorii S9,5. Pro návrh variant byla využita nová norma ČSN 73 ...