Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatele inventárního systému. 

  Šedivý, Roman
  Diplomová práce se bude zabývat vyhodnocením výběrového řízení vhodného dodavatele inventárního systému za využití pokročilých metod umělé inteligence. K řešení bude využito programu MS Excel, programového prostředí MATLAB ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Olšová, Renata
  Cílem této diplomové práce je návrh vhodné metody, jak vyhodnotit dodavatele modelů letadel a leteckého příslušenství holandské společnosti Aviation Megastore. Tato polečnost existuje na trhu již více než 25 let a má více ...
 • Ekonomické hodnocení nákupní funkce organizace 

  Pančochářová, Nikola
  Diplomová práce je zaměřena na provedení analýzy nákupního procesu ve společnosti GYMBOOM s.r.o. Teoretická část práce vymezuje základní charakteristiku nákupního procesu. Tato práce analyzuje současný stav nákupního ...
 • Návrh metodiky výběru a hodnocení dodavatelů s využitím softwarových prostředků ve vybrané společnosti 

  Dostálová, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na systém výběru a metodiku hodnocení dodavatelů ve společnosti Precheza a.s. Úvodní teoretická část je věnována zejména problematice dodavatelských vztahů a metodám výběru a hodnocení dodavatelů. ...
 • Řízení kvality dodavatelů 

  Blažek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou odběratelsko-dodavatelských vztahů a to konkrétně řízením kvality dodavatelů z pohledu odběratele. Obsahem práce je analýza původního stavu a návrh aplikovatelných změn v konkrétním ...
 • Řízení nákupu ve vybraném podniku 

  Miklík, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na nákupní činnost ve společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. Teoretická část vymezuje základní funkci nákupního procesu. Další část obsahuje analýzu současného stavu. Na základě ...
 • Výběr a hodnocení dodavatelů ve stavebnictví 

  Nekardová, Iva
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem a hodnocením dodavatelů ve stavebnictví. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje podnikovému nákupu, výběru dodavatelů, hodnocení dodavatelů a popisuje ...