Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení dodavatelského rizika 

    Czeczotková, Iveta
    Tato diplomová práce se zabývá riziky spojenými s výběrem vhodných dodavatelů počítačových komponentů pro společnost Weps s. r. o. Výběr dodavatele je proveden využitím fuzzy logiky. V práci jsou popsaná teoretická východiska, ...