Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomické hodnocení nákupní funkce organizace 

    Pančochářová, Nikola
    Diplomová práce je zaměřena na provedení analýzy nákupního procesu ve společnosti GYMBOOM s.r.o. Teoretická část práce vymezuje základní charakteristiku nákupního procesu. Tato práce analyzuje současný stav nákupního ...
  • Řízení nákupu ve vybraném podniku 

    Miklík, Jaroslav
    Diplomová práce je zaměřena na nákupní činnost ve společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. Teoretická část vymezuje základní funkci nákupního procesu. Další část obsahuje analýzu současného stavu. Na základě ...