Now showing items 1-18 of 18

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kynická, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace společnosti, podnikající v oblasti zpracovatelského průmyslu. Posouzení je provedeno pomocí elementárních metod finanční analýzy. Na základě jejích výsledků jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bašo, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního zdraví společnosti. Na základě vybraných výpočetních metod finanční analýzy se testuje finanční zdraví společnosti a předkládá možné návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení ...
 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Vaňková, Denisa
  Táto práca sa zaoberá činnosťou matematických a štatistických metód na podporu vývoja softvérovej aplikácie. Softvérová aplikácia je zameraná na zásoby v podniku, ich obstarávanie a udržiavanie v sklade a je prioritne ...
 • Možnosti reklamy firmy na veletrzích 

  Fusková, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na propagaci firmy TONDACH Česká republika, s. r. o. na veletrzích. Obsahuje informace o různých druzích reklamy na veletrzích. Možnosti a ukázky toho, jak efektivně se dá veletrhů využít. Jaká ...
 • Návrh logistické koncepce v průmyslové organizaci 

  Matušková, Monika
  Diplomová práce Návrh logistické koncepce v průmyslové organizaci se zabývá analýzou současného stavu společnosti a jejím okolím a rozebírá faktory působící na zákazníky a tím i na výrobu. Na základě zjištění skutečnosti ...
 • Návrh systému řízení zásob 

  Janečková, Kateřina
  Tato práce se zabývá návrhem optimalizace systému řízení zásob. Popisuje, jak tok zásob správně řídit, na příkladech z praxe ukazuje optimalizaci logistických činností.
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů ICT 

  Janošec, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na zavedení nástroje řízení výroby v podobě moderních ICT technologií. Výsledné řešení, které má softwarovou a hardwarovou část, bude společnosti napomáhat při uplatňování principů štíhlé výroby ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů Kaizen k zajištění jakosti 

  Alánová, Hana
  Tato práce se zabývá výrobními procesy v jedné ze subdivizí divize fischer systémy pro automobilový průmysl. Procesy jsou zkoumány z hlediska štíhlé výroby a produktů Kaizen. Nejprve je představena skupina podniků, kam ...
 • Návrh změn informačního systému firmy Eisberg, a.s. 

  Sichler, Marek
  Moje práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy EISBERG, a.s. Na základě získaných informací navrhnu, který modul systému je potřeba rozšířit, popřípadě předložím návrh na reorganizaci postupu a úkonu v ...
 • Podnikatelský záměr - vývoj softwaru 

  Machová, Dominika
  Závěrečná práce pojednává o procesu návrhu webové aplikace pro firmy, které disponují více pobočkami za účelem zjednodušení systému skladování a distribuce zásob. Bakalářská práce obsahuje popis plánování projektu, ale ...
 • Podnikatelský záměr - vývoj softwaru 

  Machová, Dominika
  Závěrečná práce pojednává o vytvoření webové aplikace pro firmy, které disponují více pobočkami za účelem zjednodušení systému skladování a distribuce zásob. Bakalářská práce obsahuje popis plánování a realizace projektu, ...
 • Stavebně technologický projekt přípravy a realizace bytového domu v Brně Líšni 

  Nečasová, Barbora
  Stavebně technologický projekt se zabývá zpracováním podkladů a dokumentace pro realizaci bytového domu v Brně Líšni. Součástí projektu je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, jež konkrétně uvádí základní ...
 • Studie návrhu štíhlého výrobního procesu s vazbami na nákup 

  Vřešťál, Michal
  Bakalářská práce řeší problematiku studie návrhu štíhlého výrobního procesu s vazbami na nákup ve firmě ROYAL PRESS s.r.o., která se zabývá výrobou a návrhem reklamních předmětů. Po analýze současného stavu a chodu firmy, ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic 

  Husáková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve vybrané společnosti, které slouží k vedení účetnictví. Definuje základní pojmy v účetnictví a charakteristiku vnitropodnikových směrnic. Obsahuje ...
 • Tvorba vnitropodnikových směrnic ve vybrané firmě 

  Vrtalová, Ivana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku tvorby vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví ve vybrané firmě. V první části jsou uvedena teoretická východiska účetnictví a vnitropodnikových směrnic. Hlavním úkolem ...
 • Účtování o zásobách zboží 

  Liptáková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá účtováním o zásobách zboží. Obsahuje základní informace o zásobách a jejich dělení a popisuje účtování konkrétních případů s nimi spojenými. Vysvětluje, a na základě praktického příkladu ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Zedková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku Ložiska VILIM, spol. s r.o. za roky 2005 – 2008. Obsahuje provedenou finanční analýzu včetně jejího zhodnocení. Na základě toho byla navrhnuta opatření vedoucí ...
 • Zlepšování procesu skladové evidence zásob ve výrobní společnosti 

  Macháček, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení procesu evidence výrobních nástrojů ve skladu společnosti Daikin Device Czech republic s.r.o. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a metody řízení zásob a procesů. ...