Now showing items 1-4 of 4

 • Interné faktory ovplyvňujúce výkonnosť vo výrobných podnikoch 

  Jelčová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Príspevok sa zaoberá analýzou súčasnej literatúry, ktorá sa venuje hodnoteniu finančnej výkonnosti podniku v domácom, ale aj zahraničnom prostredí a jednotlivými faktormi, ktoré na túto výkonnosť vplývajú. Na základe ...
 • Řízení kvality dodavatelů 

  Blažek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou odběratelsko-dodavatelských vztahů a to konkrétně řízením kvality dodavatelů z pohledu odběratele. Obsahem práce je analýza původního stavu a návrh aplikovatelných změn v konkrétním ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Brabencová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na celkovou logistickou koncepci společnosti zabývající se nadzemní těžbou kameniva. V návrhové části jsou stanovena nová možná řešení logistických procesů v kamenolomu, tak aby došlo k jejich ...
 • Využití optimalizace v řízení výroby 

  Pokorný, Pavel
  Diplomová práce se zabývá rozvrhováním výroby v průmyslovém podniku. Využívá prostředků umělé inteligence k nalezení vhodného rozvrhu výroby v zobecněné úloze typu Flow-shop Programming. Pro řešení uvedené úlohy byla v ...