Now showing items 1-2 of 2

  • Data Mining Techniques in Artificial Neural Network for UWB Antenna Design 

    Li-Ye Xiao; Wei Shao; Zhi-Xin Yao; Shanshan Gao (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-04)
    With data mining techniques for the preprocessing of training patterns, an artificial neural network (ANN) model is proposed for parametric modeling of electromagnetic behavior of ultrawide band (UWB) antennas in this ...
  • Hodnocení viability kardiomyocytů 

    Kremličková, Lenka
    Cílem této diplomové práce je seznámení se s vlastnostmi obrazových dat a principem jejich snímání. Dále literární rešerše metod zabývajících se segmentací obrazu v oblasti zpracování obrazů srdeční tkáně a v neposlední ...