Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce dopravních značek z kamery ve vozidle 

    Dušek, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá detekcí dopravních značek v obraze nebo videu. Nejprve budou popsány algoritmy běžně využívané k tvorbě obecného detektoru dopravních značek. Následně popíšu detekci dopravních značek ...