Now showing items 1-20 of 23

 • CFD simulace proudění vzduchu v kabině automobilu 

  Kučera, Cyril
  Diplomová práce se zabývá CFD simulováním proudění vzduchu uvnitř automobilu pomocí numerického výpočtového programu Star-CCM+. Cílem práce je připravit 3D geometrii, resp. realistický model skutečného vozu, připravit ...
 • Design výukové konzole 

  Hadáček, Milan
  Cílem diplomové práce je navrhnout design multifunkční výukové konzole. Práce obsahuje několik variantních studií, barevných nárvhů a konkrétní tvarové provedení. Zahrnuje určitý vývoj v oblasti polohovacích a multifunkčních ...
 • Dokončování povrchu nekonvenčními metodami a technologiemi. 

  Popelář, Petr
  Souhrn vybraných technologií a metod konvenčních i nekonvenčních způsobů obrábění, které jsou využívány k dokončování povrchu strojírenských součástí. Jsou shrnuty základní principy činnosti, popis strojů, nástrojů, pracovní ...
 • Integrita povrchu po řezání vodním paprskem 

  Pešata, Jan
  Předkládaná práce na téma „Integrita povrchu po řezání vodním paprskem“ se zabývá popisem problematiky progresivní nekonvenční technologie řezání hydroabrazivním paprskem, zkoumá integritu povrchu po řezání AWJ a rozebírá ...
 • Kalibrace dohledové kamery 

  Pištělák, Radek
  Tato práce řeší problematiku kalibrace kamer, přesněji dohledových kamer, které monitorují rovné plochy jako jsou například parkoviště. Výpočet vychází z několika měření stejné vzdálenosti po celé ploše výhledu kamery. Ze ...
 • Lilith 

  Šerý, Vítězslav
  Socha Lilith je figurální sochou, která v sobě kombinuje prvky hyperrealismu s prvkem ryze abstraktním. Postava ženy sedící na trůně je obalena a zahalena do nesouvisejících elementů a jejich nesouvisejících vztahů, které ...
 • Návrh koncepce výrobní linky pro výrobu vícevrstvých desek plošných spojů s mikropropoji 

  Libich, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou desek plošných spojů a to především typu HDI s mikropropoji. Jejím cílem je navrhnout a realizovat výrobní linku na výrobu vícevrstvých DPS přesněji čtyřvrstvých DPS s využitím ...
 • Pokročilé techniky mikroobrábění 

  Šalomoun, Vojtěch
  Výroba mikro-elektro-mechanických systémů (MEMS) vyžaduje pokročilý stupeň miniaturizace, kterého nelze dosáhnout klasickými mikroelektronickými technologiemi. Tzv. mikroobrábění zahrnuje celou řadu specifických technik, ...
 • Povrchové úpravy materiálů na bázi železa 

  Jakubčíková, Lucie
  Bakalářská práce pojednává o povrchových úpravách. Jsou zmíněny materiály na bázi železa a jejich značení. Je popsán proces porušování materiálů korozí a opotřebením. Následně je rozebráno hlavní téma předúprav povrchů, ...
 • Povrchové vady odlitků 

  Rašek, Ondřej
  Povrchové vady odlitků patří i po desítkách let zkoumání k aktuální problematice odlévaných kovů. Ty znamenají značné ztráty pro slévárny. Práce obsahuje literární přehled druhů vad, mechanismů jejich vzniku a jejich ...
 • Proměny architektonického prostoru 20. století Elementární geometrické koncepce tvorby moderního arch.prostoru 

  Svoboda, Lukáš
  Disertační práce si klade za cíl přehledně dokumentovat celý nevšedně široký rozsah problematiky týkající se architektonického prostoru, včetně jejího historického vývoje. Práce by měla připomenout základní otázky, které ...
 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Soška, Jakub
  Cílem této práce je zhotovení projektové dokumentace, která se skládá z dokumentace pro stavební povolení v měřítku 1:100 a dokumentace pro provedení stavby v měřítku 1:50. Práce vychází z architektonické studie zpracované ...
 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Bartošová, Monika
  Cílem bakalářské práce bylo vypracování navazujících stupňů projektové dokumentace ke studii objektu průmyslové pekárny Herold v Brně zpracované v předmětu AG34. Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení v měřítku 1:100 ...
 • Přitažlivost 

  Kojetská, Monika
  Ve své diplomové práci se zabývám tématem přitažlivosti, se kterou pracuji ve více rovinách. Zaměřuji se na podstatu materiálu a jeho výpovědní hodnotu. Důraz kladu na smysl použití specifických materiálů za využití kategorií ...
 • Raman and XPS studies of ammonia sensitive polypyrrole nanorods and nanoparticles 

  Šetka, Milena; Calavia, Raul; Vojkůvka, Lukáš; Llobet, Eduard; Drbohlavová, Jana; Vallejos Vargas, Stella (Springer Nature, 2019-06-11)
  Raman and XPS studies of ammonia sensitive polypyrrole nanorods and nanoparticles, respectively and tested upon ammonia exposure using Raman and X-ray photonelectrone spectroscopy (XPS). Characterization of both nanomaterilas ...
 • Reconstruction of the terrazzo surface in the exterior 

  Novotný, Michal; Nečasová, Barbora (EDP Sciences, 2019-04-12)
  The article deals with terrazzo surface that is done in the exterior and which shows defects and faults after execution. It was an entry portal of an unnamed institution where the placed surface began to show flaws more ...
 • Speciální povrchové úpravy architektonických betonů 

  Gajdoš, Jan
  Cílem této práce je popsat moderní metody finálních úprav architektonických betonů s rozdělením na povrchy vytvořené v čerstvém a zatvrdlém stavu. V práci jsou popsány různé vlivy a jejich dopady na výsledný povrch jako ...
 • Studie MÚK silnic R43 s I/43 

  Libichová, Jana
  Diplomová práce se zabývá řešením mimoúrovňové křižovatky na rychlostní silnici R43 se silnicí I/43, v úseku Černá Hora-Svitávka. A dále se zabývá úpravou a optimálním rozmístěním dopravních uzlů souvisejících s touto ...
 • Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře 

  Bělkovský, Martin
  Nové lázně ve Švýcarském městě Yverdon se nacházejí v parku pohlceném strukturou města. Nové lázně umisťuji na okraj pozemku. Zachovávám celistvost parku a chráním ho před okolím.
 • Texturing of Surface of 3D Human Head Model 

  Mihalik, J.; Michalcin, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-12)
  The paper deals with an algorithm of texturing of the surface of 3D human head model. The proposed algorithm generates a texture consequently of several camera frames of the input video sequence. The texture values from ...