Now showing items 1-8 of 8

 • Možnosti zvyšování trvanlivosti betonových výrobků technologiemi na bázi vytvrzování jejich povrchu 

  Minaříková, Kateřina
  V posledních letech se u vibrolisovaných betonových prvků začínáme setkávat s vyššími nároky na jejich kvalitu povrchu. Proto se na trhu začaly objevovat prvky se speciálně upravenou lícovou vrstvou, kde se na povrch nanáší ...
 • Povrchové kalení litiny výkonovým polovodičovým laserem 

  Bezděk, Pavel
  Diplomová práce se zabývá technologií povrchového kalení laserem. K tomuto účelu je používán výkonový polovodičový laser. Povrchové kalení je provedeno na litině ČSN 42 2430, za různých rychlostí laserové hlavy a výkonu ...
 • Povrchové zpracování vybraných ocelí pomocí elektronového svazku 

  Matlák, Jiří
  Cílem této diplomové práce bylo vytvoření zakalené vrstvy bez přetavení povrchu pomocí technologie elektronového paprsku na třech vybraných typech materiálů (s odlišným množstvím legujících prvků). Dále je sledován vliv ...
 • Povrchové zpracování vybraných ocelí pomocí elektronového svazku 

  Oríšek, Petr
  Tato práce se zaměřuje na povrchové zpracování materiálů elektronovým svazkem. V práci je zahrnuta literární rešerše popisující fyzikální princip a vlastnosti elektronového paprsku. Tato rešerše dále uvádí možná ovlivňování ...
 • Rotační bleskové kalení s pomocí elektronového svazku a laserového paprsku 

  Klusáček, Martin
  Diplomová práce se zabývá aplikací ohřevu elektronovým svazkem a laserovým paprskem pro bleskové (jednorázové) povrchové kalení ocelí za rychlé rotace. Při tomto způsobu kalení dochází k velmi rychlému homogennímu ohřevu ...
 • Simulace válečkování pomocí explicitní MKP 

  Bezrouková, Martina
  Cílem práce je uvedení do problematiky explicitních metod MKP a seznámení s komerčními programy, ve kterých je možné provádět simulace. V další části jsou specifikovány technologické podmínky a oblasti použití válečkování. ...
 • Technologie válečkování ve strojírenství. 

  Bezrouková, Martina
  Cílem práce je uvedení do problematiky dokončování strojních součástí technologií válečkování. V této práci jsou specifikovány technologické podmínky a oblasti použití válečkování. Závěr tvoří technicko-ekonomické zhodnocení ...
 • Vývoj nástrojů pro aplikaci válečkování 

  Nosek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá beztřískovou dokončovací metodou válečkováním. Obsahuje základní popis metody válečkování, přehled nástrojů, změny a vynálezy v konstrukci nástrojů a moderní trendy ve válečkování. Závěr ...