Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba regálové lišty 

    Repatý, Michal
    Práca predpokladá zhodnotenie technologickej, ekonomickej a konštrukčnej časti výroby súčasti a návrhu nástroja, slúžiaceho na veľkosériovú výrobu regálovej lišty z oceli S355MC. Z literárnej štúdie sa ukázalo ako najvhodnejšie ...