Now showing items 1-20 of 42

 • The Analysis of Rock Surface Asperities 

  Martisek, Dalibor; Prochazkova, Jana (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  The analysis of rock surface is commonly used in technical practice. The nature discontinuity rocks are often represented by specific degree of roughness. This value has the significant effect on the rock slope stability. ...
 • Analýza mechanických vlastností bimetalových materiálů s cladovanou vrstvou Inconelu 

  Sýkora, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou mechanických vlastností bimetalového materiálu s cladovanou vrstvou Inconelu. V teoretické části práce se nachází rozbor zkoumaného bimetalového materiálu, popis mechanických zkoušek ...
 • Analýza problémů při obrábění kulového čepu pro osobní automobil 

  Líbal, David
  Obsahem bakalářské práce je návrh technologického řešení v reakci na problém při obrábění kulového čepu. Na kouli byla zaznamenána vada na povrchu během obrábění vyměnitelnou břitovou destičkou. Byla provedena analýza ...
 • Analýza procesu výroby čerpadel, návrh a optimalizace nového postupu ve firmě Antreg, a.s. 

  Šeniglová, Hana
  Tato práce se zabývá procesem výroby olejových čerpadel ve firmě Antreg, a.s. Cílem práce bylo navrhnutí nového technologického postupu bez operace broušení. Toho bylo dosáhnuto pomocí experimentu. Potřebná měření drsnosti ...
 • Analýza vysoceproduktivního vystružování 

  Gashkova, Irina
  Diplomová práce se zabývá analýzou technologie vysoceproduktivního vystružování. V rámci práce byly provedeny testy vystružování za různých technologických podmínek (vc=40, 60, 80, 100 m/min; f=0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm) na ...
 • Anodická oxidace hliníku a jeho slitin 

  Remešová, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na tvrdou anodickou oxidaci hliníku a jeho slitin. Jako experimentální materiály byly použity různé hliníkové materiály, vyrobené tvářením za studena a odléváním. Práce obsahuje údaje o chemickém ...
 • Aplikace vystružovacích nástrojů s břity z cermetu 

  Toman, Martin
  Tato práce se zabývá technologií vystružování se zaměřením na cermetové výstružníky. V úvodu práce je rozebrána základní definice parametrů přesnosti, jako jsou rozměrové, geometrické tolerance a drsnost povrchu. Dále je ...
 • Bezkontaktní hodnocení textury povrchu 

  Svoboda, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá bezkontaktním hodnocením textury povrchu. Cílem práce je rešeršní popis problematiky parametrů textury povrchu a bezkontaktních metod jejich měření. Pozornost je převážně věnována předpisům ...
 • Dlážděné vozovky a problematika jejich poruch 

  Vlk, Radomír
  Cílem bakalářské práce je zpracovat základní charakteristiky dlážděných vozovek. Vyjmenovat jejich výhody a nevýhody a na konkrétních příkladech poruch těchto vozovek pak navrhnout jejich opravy.
 • Efektivní obrábění nových keramických materiálů 

  Sámelová, Vendula
  Pokročilá keramika se dlouhodobě drží na předních příčkách seznamů perspektivních materiálů pro high-tech aplikace. Nejčastějším problémem jsou vysoké náklady na design, výrobu a opracování keramických dílů. Hlavním smyslem ...
 • Effects of Non-Newtonian Lubricants on Surface Roughness in Point Contacts 

  Ficza, Ildikó
  Tato dizertační práce je zaměřena na studium deformace nerovnosti uvnitř elastohydrodynamicky mazaného (EHD) kruhového kontaktu. Práce se zabývá studiem přechodu příčné nerovnosti přes kontaktní oblast, která je modelována ...
 • Faktory ovlivňující sprchové chlazení za vysokých teplot 

  Chabičovský, Martin
  Sprchové chlazení horkých povrchů se v metalurgickém průmyslu využívá při kontinuálním odlévání, válcování za tepla či při tepelném zpracování. Při sprchovém chlazení v metalurgickém průmyslu je voda rozprašována na chlazený ...
 • Funkční plochy a struktura povrchu 

  Novák, Jiří
  Cílem této bakalářské práce bylo vypracování odborné rešerše z oblasti geometrické specifikace výrobků (GPS). Práce obsahuje srovnání minulých a současných norem obsahujících parametry struktury povrchu a značení struktury ...
 • Hodnocení čelního těsnícího provedení povrchu pomocí charakteristik textury povrchu 

  Kučera, Pavel
  Diplomová práce zabývající se hodnocením čelního těsnícího provedení povrchu popisuje a porovnává povrchovou topografii s cílem analyzovat nejvýznamnější charakteristické parametry ovlivňující rozhodujícím způsobem těsnost ...
 • Hodnocení drsnosti povrchu kontaktní a bezkontaktní metodou 

  Špačková, Magda
  Bakalářská práce obsahuje přehled metod hodnocení profilových parametrů drsnosti povrchu. Bezkontaktním přístrojem Talysurf CCI Lite a kontaktním přístrojem Taylor Hobson Surtronic 25 bylo provedeno měření dvanácti vzorků. ...
 • Identifikace změny textury povrchu vybraných materiálů metodou akustické emise 

  Eliáš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá sledováním vlivu změny drsnosti povrchu vzájemně se pohybujících kovových těles na vybrané parametry signálu akustické emise (AE). Vyhodnoceny jsou záznamy hodnot z měření signálu AE při pohybu ...
 • In-situ studium změny topografie třecích povrchů v elastohydrodynamickém kontaktu 

  Šperka, Petr
  Disertační práce se zabývá studiem elastohydrodynamického (EHD) mazaní povrchů s reálnými povrchovými nerovnostmi. Systematické studium chování harmonických složek povrchu při průchodu EHD kontaktem jinými autory vedlo k ...
 • Kompozitní stomatologické biomateriály - struktura, analýza a vlastnosti 

  Matoušek, Aleš
  V této práci byl zkoumán vliv velikosti zrn na bioaktivitu oxidových keramik ZrO2, Al2O3 a HA. Biologická aktivita byla porovnána u keramik od velikosti zrn 100 nm až po 10 m a různou povrchovou drsností. K přesnému popsání ...
 • Metrologická konfirmace měřidla 

  Nezdařilíková, Martina
  Cílem práce je analyzovat termíny, definice a parametry pro určování struktury povrchu se zaměřením na drsnost. V bakalářské práci jsou analyzovány požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 10012. U těchto norem se práce ...
 • Měření drsnosti řezných hran při laserovém dělení kovů Yb-YAG laserem 

  Maňas, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studijního programu B-STG Strojírenská technologie (2303R002) vyhodnocuje drsnost vzorků řezných hran laserového řezání. Řezání provedeno na vláknovém Yb:YAG laseru. Vzorky se ...