Now showing items 1-4 of 4

 • Antény pro přenos energie podél střechy automobilu 

  Škoda, Adam
  Předložená diplomová práce pojednává o problematice antén, které přenáší energii podél vodivého materiálu. K přenosu energie je využito povrchových vln. Pro řešení tohoto problému byla, kvůli svým vlastnostem, zvolena ...
 • Comparative Analysis of Guided Modal Properties of Double-Positive and Double-Negative Metamaterial Slab Waveguides 

  Kim, K. Y. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-06)
  The guided modal properties of double-positive and double-negative metamaterial slab waveguides are numerically analyzed and compared when varying the dielectric and magnetic constants. As the cutoff frequencies of both ...
 • Neuronové modelování elektromegnetických polí uvnitř automobilů 

  Kotol, Martin
  Disertační práce se věnuje využití umělých neuronových sítí pro modelování elektromagnetických polí uvnitř automobilů. První část práce je zaměřena na analytický popis šíření elektromagnetických vlny interiérem pomocí ...
 • Planární anténa na EBG substrátu 

  Cepek, Tomáš
  Cílem práce je popsat chování EBG substrátu a posouzení jeho vlivu na některé typy antén a jednu z nich vybrat k realizaci. Práce se v první části zabývá popisem parametrů antén obecně, druhá část je věnována seznámením s ...