Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení metod pro stanovení tenzidů 

    Soukupová, Alena
    V bakalářské práci na téma zhodnocení metod pro stanovení tenzidů byl na základě dostupné literatury vypracován seznam možných metod používaných pro stanovení tenzidů v povrchových a odpadních vodách. V teoretické části ...