Now showing items 1-8 of 8

 • Evaluation of Filtered Spark Gap on the Lightning Protection of Distribution Transformers: Experimental and Simulation Study 

  Pourakbari Kasmaei, Mahdi; Mahmood, Farhan; Krbal, Michal; Pelikán, Luděk; Orságová, Jaroslava; Toman, Petr; Lehtonen, Matti (MDPI, 2020-07-24)
  Protection of transformers, as one of the most expensive equipment in the power system, against lightning overvoltage impulses is a vital task. This paper, for the first time so far, investigates the effects of a filtered ...
 • Návrh svodičů přepětí v průmyslovém rozvodu 

  Korejčík, Michal
  Práce se zabývá problematikou přechodných přepětí. V první části je práce zaměřena na přepětí vznikající při spínacích operacích. Prakticky je zde ověřen vznik přepětí při vypínání malého induktivního proudu v programu ...
 • Návrh svodičů přepětí v rozváděči vysokého napětí v závislosti na parametrech připojené zátěže 

  Němec, Ondřej
  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou návrhu svodičů přepětí. První část práce popisuje problematiku přepětí. V další části práce jsou popsány zkušební impulsy potřebné ke zkouškám svodičů přepětí. Dalším tématem ...
 • Rychlé přechodné děje v technice vysokého napětí 

  Vala, Martin
  Tato práce se zabývá zkoumáním a popisem rychlých přechodových dějů v technice vysokého napětí. První část práce se zabývá rozdělením rychlých přechodových dějů a popisu vlastností rázové vlny. Další část je zaměřená na ...
 • Surge Arrester Modelling Using Alternative Transient Program 

  Bukvisova, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper deals with surge arrester modelling in EMTP ATP software. Two commonly used models are presented – Pinceti and Fernandez-Diaz model. In this text, the procedure of model parameters calculation is also described. ...
 • Svodiče přepětí, jejich konstrukce a použití v elektrizační soustavě 

  Strapko, Miroslav
  Práca sa zaoberá vnútornou a vonkajšou ochranou pred prepäťovými javmi, ktoré sa vyskytujú v elektrizačnej sústave. Popisuje atmosférické a prevádzkové prepätie. Hlavným cieľom je teoreticky popísať problematiku ochrán - ...
 • Svodiče přepětí, jejich konstrukce a použití v elektrizační soustavě 

  Novický, Marek
  Bakalárska práca sa zaoberá prostriedkami slúžiacimi k ochrane zariadení pred účinkami prepätia. Na začiatku práci sú základné informácie tykajúce sa používaných prepätových ochrán v distribučnej sústave. Práca ďalej ...
 • Testování svodičů přepětí 

  Jeřábek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se věnuje svodičům přepětí z oxidů kovů. Po historickém a teoretickém úvodu, který vysvětluje jejich princip a popisuje jejich charakteristické vlastnosti, následuje rozebrání normy IEC 60099-4 a ...