Now showing items 1-20 of 47

 • Analýza spokojenosti zákazníků 

  Matějka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti a loajality zákazníků společnosti GiTy, a.s. Teoretická část se věnuje problematice spokojenosti a loajality zákazníků a jejich zjišťováním. Dále se zabývá marketinkovým ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na její zvýšení. 

  Kochová, Adriána
  Bakalárska práca sa týka analýzy spokojnosti zákazníkov. Konkrétne sa zameriava na spokojnosť zákazníkov predajne a autoservisu firmy JR-Cars, s.r.o. Zároveň sa na základe zistených údajov z analýzy venuje následným ...
 • Android vs iOS: srovnávací studie 

  Pršeš, Faruk
  Tato bakalářská práce srovnává dva nejpopulárnější operační systémy v moderní době chytrých telefonů. iOS a Android jsou operační systémy známé pro svoji rivalitu. Cílem této práce tedy je poskytnout detailní analýzu těchto ...
 • Consumer behavior changing: methods of evaluation 

  Gaile-Sarkane, Elīna; Andersone, Ieva (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  The article is devoted to methods of analyses of consumer buying behavior as well as to evaluation of most important factors what influences consumer behavior. This research aims at investigations about the changes in ...
 • Dokumentace Zadního paláce na hradě Veveří 

  Gabrlík, Marek
  Účelem mé diplomové práce je geodetické zaměření a vypracování výkresové dokumentace prvních dvou nadzemních podlaží zadního paláce, čtyř nadzemních podlaží navazující hranolové věže a fasády obou zadaných objektů přístupných ...
 • Dopravní řešení v oblasti Kníničská - Bystrcká 

  Strmiska, Tomáš
  Předmětem tématu je vytvoření a porovnání variant řešení dopravní situace na křižovatce v Brně-Komíně. Situaci na dynamicky řízené světelné křižovatce, de facto dvou křižovatkách v těsné blízkosti, komplikuje tramvajový ...
 • Hodnocení aktuálního stavu existující konstrukce 

  Kopec, Jan
  Práce se zabývá problematikou hodnocení aktuálního stavu existujících konstrukcí. V teoretické části práce jsou objasněny normy pro navrhování a provádění betonových staveb, které specifikují, pro jaké materiály a druhy ...
 • Hodnocení historické budovy před modernizací 

  Marušák, Lubomír
  Práce se zabývá problematikou hodnocení historických konstrukcí a to především historických zděných budov. Podává informace o aktuálním tématu modernizace a obnovy historických budov a to i s ohledem na jejich památkovou ...
 • Hodnocení stavu prefabrikované mostní konstrukce 

  Válková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením stavu prefabrikované mostní konstrukce na dálnici D46 u obce Drysice. Práce je obsahově rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá druhy prefabrikovaných ...
 • Influence of Determinants on Innovations in Small KIBS Firms in the Czech Republic before COVID-19 

  Bumberová, Veronika; Milichovský, František (MDPI, 2020-09-23)
  There is still a lack of empirical evidence prevalent about innovation in knowledge-intensive business services (KIBS), and more particular, about determinants of innovations in small firms to sustain their future development. ...
 • Inovace procesů ve stavebním podniku 

  Kocourková, Gabriela
  Tato práce mapuje problematiku inovací a inovačního podnikání. Disertační práce je zaměřena na charakteristiku produktových a procesních inovací ve stavebním podniku. Cílem disertační práce je zmapování situace v oblasti ...
 • Marketingová komunikace 

  Zamazalová, Adéla
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací zkoumané společnosti EMOS spol. s r.o. Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou zpracována teoretická východiska potřebná k objasnění dané problematiky, ...
 • Marketingový plán pro Fitness ProGym 

  Kubík, Ján
  Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie marketingového plánu pre Fitness ProGym, spadajúcu pod telocvičný spolok Sokol Brno 1. V práci sa sústredím na zistenie súčasnej situácie, analýzu poskytovaných služieb a konkurencie, ...
 • Marketingový plán vybraného produktu 

  Žitník, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření marketingového plánu pro zavedení nového výrobku na trh. Marketingový plán je formován na základě postupů plynoucích z teoretických východisek práce. Obsah plánu vychází z v ...
 • Marketingový výzkum pro produkt Sticky Password 

  Nárožná, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem pro softwarovou společnost Lamantine software, a.s. Tato společnost působí v oblasti vývoje software. Konkrétně se tato práce zaměřuje na marketingový výzkum pro produkt ...
 • Metody průzkumu železobetonových mostů 

  Ehrenberger, Ondřej
  Zásady a typy diagnostického průzkumu mostu. Teoretická část obsahuje přehled diagnostických metod pro železobetonové konstrukce. V praktické části je provedena prohlídka mostního objektu přes řeku Moravu a návrh průzkumu ...
 • Návrh inovace organizace vybrané sportovní akce 

  Holländerová, Petra
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh inovácie organizácie basketbalového turnaja. Práca sa skladá z teoretických, analytickej a návrhovej časti. Formou anketového šetrenia zisťujem aktuálny stav basketbalu na Slovensku. ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Kovářová, Vlaďka
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix společnosti STAVING Olomouc, s.r.o. Teoretická kapitola je věnována návrhům východisek marketingového mixu a popisuje jeho jednotlivé části. Analytická kapitola obsahuje ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Stachová, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingový mix vybrané společnosti AVEX SPORT s.r.o. Cílem je vytvořit návrh marketingového mixu pomocí teoretických východisek, analýzy SLEPT, Porterovy analýzy a dotazování. Teoretická ...
 • Návrh na zavedení prodejny s rybářskými potřebami 

  Slavík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským návrhem, který hodláme realizovat od 2. čtvrtletí 2018, a který by měl posloužit k realizaci obchodu s rybářskými potřebami. V práci jsou charakterizovány základní podnikatelské ...