Now showing items 1-8 of 8

 • Hotel 

  Řehoř, David
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu hotelu, který se nachází na okraji golfového areálu Kaskáda nedaleko Jinačovic. Jedná se o zděnou stavbu se dvěma nadzemními a jedním podzemním ...
 • Motel 

  Beranová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Konkrétně byly vypracovány části A, B, C, D.1.1 a D.1.3 přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky ...
 • Novostavba farního kostela v Brně-Líšni 

  Jurák, Vítězslav
  Diplomová práce s názvem „Novostavba farního kostela v Brně-Líšni“ je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o jeden objekt umístěný ve svahu. Tvoří tak jedno nadzemní a jedno částečně podzemní podlaží. ...
 • Polyfunkční dům 

  Kameníček, Martin
  Diplomová práce Polyfunkční dům je vypracovaná ve formě projektové dokumentace stavební části obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Projekt řeší novostavbu samostatně stojícího polyfunkčního domu v mírném ...
 • Polyfunkční dům v Uherském Hradišti 

  Kopecká, Lucie
  Předmětem diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu v Uherském Hradišti, který obsahuje parkovací plochy, kanceláře, maloobchody a kavárnu. Objekt je osazen do mírně svažitého terénu na pozemku nedaleko centra města. ...
 • Sport hotel Frýdlant 

  Bartoš, Jan
  V mé diplomové práci budu řešit návrh projektové dokumentace pro sport hotel. Tento objekt je situován do klidné jihovýchodní části města Frýdlant s výhledem na město a dobrou dostupností do okolních sportovních zařízení. ...
 • Škola 

  Filla, Josef
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby. Jedná se o objekt základní školy pro první a druhý stupeň. Dokumentace je zpracována na základě poskytnuté architektonické studie. ...
 • Vinařský dům Klentnice - technologická etapa zastřešení 

  Lupač, David
  Předmětem této bakalářské práce je zastřešení objektu, jehož hlavním využitím je provozování malého až středního vinařství rodinného typu s prodejem vína vlastní produkce a ubytováním formou malého penzionu. Práce obsahuje ...