Now showing items 1-3 of 3

 • Mostní konstrukce podporovaná kabely 

  Adler, Filip
  Predmetom diplomovej práce je návrh lávky pre chodcov podporovanej káblami. Pre zadaný problém boli vytvorené tri varianty štúdie a následne pre najvhodnejší variant bola spracovaná podrobnejšia dokumentácia. Hlavnou náplňou ...
 • Střecha plaveckého stadionu 

  Pelikán, Adam
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem střešní konstrukce nad daným půdorysem plaveckého stadionu. Jsou vypracována a zhodnocena tři řešení - betonový oblouk s táhlem, ocelová příhradová deska a betonová předpjatá ...
 • Visutá lávka pro pěší přes řeku 

  Chumová, Petra
  Předmětem diplomové práce je návrh lávky pro pěší přes koryto řeky. Pro zadaný problém byly vytvořeny tři variantní studie. K podrobnému zpracování byla vybrána visutá lávka pro pěší. Hlavní náplní práce je statické řešení ...