Now showing items 1-2 of 2

  • Rozbor metod pro těsnění násypů hrází a jejich podloží pomocí podzemních stěn 

    Kachtík, Michal
    Tématem této práce je přehled o možných technologiích provádění těsnicích podzemních stěn ve vodním stavitelství. Dále se zabývá analýzou materiálů použitých k jejich konstrukci, jejich funkcí, a také jejich konstrukčnímu ...
  • Těsnící podzemní stěny 

    Kaderka, Jan
    Tématem této práce je historie, účel provádění podzemních těsnících stěn, typy používaných technologií a konkrétní příklady jejich využití v praxi. Část práce se bude věnovat parametrům pojiv a injektážních směsí.