Now showing items 1-20 of 46

 • Aquapark Brno 

  Modlitba, Zdeněk
  Tématem diplomové práce je revitalizace historicky cenného území Za Lužánkami jako centra pro sport a volný čas, celková urbanistická koncepce a dostavba bytových bloků v přiléhající lokalitě. Komplexní architektonická ...
 • Business Model Adaptation Through Inclusion of Environmental Sustainability Measures 

  Krmela, Aleš; Tesařová, Mariana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020-07-01)
  Purpose of the article: The article aims at understanding and description of how and why the business model (BM) of an incumbent manufacturing B2B company adapts, collaboratively with a dominant customer, through measures ...
 • Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic 

  Wittmann, Maxmilian; Kopáčik, Gabriel; Leitmannová, Andrea (IOP Publishing, 2019-02-26)
  A prominent place in the spatial arrangement of Czech as well as other post-socialist, Central European cities belongs to 19th century closed urban blocks and the open panel housing estates which were erected during the ...
 • Diagnostika poruch železobetonových sloupů pomocí ultrazvukové metody 

  Hrabová, Kristýna; Hüblová, Sabina; Cikrle, Petr; Láník, Jaromír (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  Trvalá udržitelnost je velmi diskutovaným tématem po celém světě, souvisí nejen s množstvím odpadů a emisí spotřebovaných a vytvořených při výrobě stavebních materiálů, ale i s životností konstrukcí. Pro stavební konstrukce ...
 • Digital support to external sustainability communication in self-adhesive labelling industry 

  Tesařová, Mariana; Krmela, Aleš; Šimberová, Iveta (Entrepreneurship and sustainability center, 2020-03-07)
  The article presents results of empirical research conducted on companies in Europe in the field of paper production and processing, specifically in the field of production of self-adhesive laminate that is used for self ...
 • Economic Potential of Industrial Heritage in Pilsner Region 

  Boudová, Petra (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Nové přístupy k městskému urbanismu a úsilí o zachování industriálních areálů jsou založeny na konceptu komplexity a obyvatelnosti prostředí. Tyto přístupy kromě vlivu designu a struktury na život těchto oblastí objevují ...
 • Environmentální certifikace budov 

  Pšenčík, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Environmentální certifikace budov úzce souvisí se snahou o udržitelnou výstavbu. Je to nástroj pro komplexní hodnocení budovy a jeho cílem je dosáhnout vzájemné porovnatelnosti vlastností budov v globálním kontextu.
 • Faktory, na kterých závisí úspěch mobilních staveb pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou 

  Kučerová, Petra (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  V posledních letech se o mobilních stavbách pro případy nouze do oblastí zasažených katastrofou anglicky nazývaných „emergency houses” začíná čím dál tím více mluvit. Zvyšující se počet enviromentálních problémů a světová ...
 • Financial System Sustainability Assessment Model Creation 

  Stankevičienė, Jelena; Nikanorova, Marta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019-06)
  Purpose of the article: The article is devoted to analyse the sustainability in the financial system. Sustainability in financial systems leads to the financial institution’s positive economic performance during the financial ...
 • Funkcia prázdna 

  Krištof, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  The city generally consists of built and unbuilt spaces. An unbuilt space could be defined in other words as "void" which is essentially a public or semi-public space. Is it possible to precisely define the meaning of this ...
 • Komunikativní přístup k plánování ve vybraných textech teoretiků 2. poloviny 20. století 

  Macoun, Milan (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Tento text chce upozornit na význam Habemasovi komunikativní teorie, který v textech několika plánovačů 2. poloviny 20. století zanechal přímou odezvu či se nepřímo objevuje i v dalších. Forester v procesu komunikace ...
 • Krajina těžby 

  Frič, Miloslav
  Krajina těžby je vizuální hra, která čerpá/vytěžuje velkoformátovou kresbu krajiny na plátně. Práce zkoumá limity závěsného obrazu pomoci videoprojekce a videokamery. Divák není limitován jasným myšlenkovým rámcem, ale ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Kozubová, Markéta
  Úlohou bakalářské práce bylo vyřešit problematickou parcelu na nároží frekventovaného městského okruhu. Hlavní funkcí řešeného objektu je galerie a poddružnou funkcí jsou pronajimatelné kanceláře. Návrh vytváří variabilní ...
 • Len len 

  Sádecká, Lucia
  Len len je o procese. Koreniacom v environmentálnych otázkach a odrážajúci procesuálnosť vzniku umeleckého diela. Procese od výroby k produktu, od tradície k súčasnosti, od spomienky k skúsenosti, od rýchleho k pomalému, ...
 • Logistické a výrobní areály - jaké vlastně jsou? 

  Štěpánek, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Domácí logistický boom přinesl 3,61 milionu čtverečních metrů moderních skladovacích prostor. Rychlost, s jakou obklopují naše města, je závratná. Jsou zázemím pro fungování naší současné globální společnosti. Mají dopad ...
 • MERINA 2.0 

  Ambrosová, Katarína
  Urbanistická a strategická studie se zabývá možnou transformací vybrané post-industriální brownfieldové lokality v blízkosti jádra města v Trenčíně. Důraz je kladen na areál bývalého textilního závodu Merina, který má ...
 • Methodology for the quantification of concrete sustainability 

  Teplý, Břetislav; Vymazal, Tomáš; Rovnaníková, Pavla (EDP Sciences, 2018-06-26)
  LCA is a method that evaluates the life cycle of a structure from the point of view of its impact on the environment. Consideration is given also to energy and raw material costs, as well as to environmental impact throughout ...
 • Město ve městě Blok Trnitá 

  Pisarčík, Ľubomír
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom novostavby bytového domu v Brne, v novej mestskej štruktúre, v oblasti Trnitá. Návrh ukazuje iný pohľad na výstavbu podobného bloku, so zreteľom na udržateľnosť, variabilitu, ekologické ...
 • Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou 

  Nedbalová, Monika
  Brno uvažuje nad přesunem hlavního nádraží již několik desítek let. Bylo vypracováno nesčetně studií díky několika soutěžím, na podobu nové Jižní čtvrti, která bude v budoucnu situována na sever od dnešního Dolního nádraží. ...
 • Nová nábřeží - urbanistická studie přestavby vybraného území podél řeky Svitavy v Brně 

  Strašilová, Zdeňka
  Cílem práce je vytvoření návrhu vedoucího ke vzniku nového nábřeží řeky Svitavy v lokalitě Zábrdovic, kde špatný stav veřejných prostranství i přítomnost brownfieldů způsobují, že území v těsné blízkosti centra města je ...