Now showing items 1-2 of 2

  • Sustainable Earthen Architecture 

    Bažík, Lenka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
    Trvale udržitelná architektura má splňovat kritéria environmentální, sociálně-kulturní a ekonomická. Tento článek zkoumá na základě analýzy a interpretace, do jaké míry hliněný stavební materiál naplňuje zmíněné kategorie. ...
  • Vertikálne farmy 

    Kesanová, Michaela (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
    We perceive more intensively that forms of our settlement as well as our livelihood methods are functionally incompatible with the limited natural resources of planet Earth. The concept of vertical farms offers new insights ...