Now showing items 1-2 of 2

  • Možnost využití technologie dusané hlíny pro stavbu rodinného domu 

    Zadražil, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá možnostmi využití hlíny jako stavebního materiálu pro stavbu rodinných domů pomocí technologie dusané hlíny. Za použití tuzemské a zahraniční literatury je zpracována rešerše, ve které je popsán ...
  • Zeleň jako ozdravný prvek budov i měst 

    Šmídová, Kristina
    Tato práce se zaměřuje na představení městské zeleně jako důležitý prvek udržitelné výstavby, a především jako prvek, který zbavuje okolní vzduch znečištění a přispívá k lepšímu prostředí ve městech. Dále se tato diplomová ...