Now showing items 1-2 of 2

  • Application of Sustainable Development Concept as a Factor of International Competitiveness 

    Kolmosová, Lucia
    Tato diplomová práce se zaměřuje na aplikaci koncepce udržitelného rozvoje ve firmě Volkswagen Slovakia na posílení její konkurenceschopnosti. Automobilová společnost je analyzována jako hráč v odvětví udržitelné mobility ...
  • Pěší pohyb ve struktuře města 

    Dokoupilová Pazderková, Kateřina
    Město bylo od pradávna místem, kde se lidé společně setkávali, žili a tvořili, a proto by měla v dnešní anonymní době role jednotlivců – obyvatel města růst. Úloha chodce jako jedince umožňujícího přímý kontakt tváří v ...