Now showing items 1-3 of 3

 • Design outdoorového bezdrátového reproduktoru 

  Kráčmarová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá designem outdoorového bezdrátového reproduktoru. Cílem bylo navrhnout funkční přívětivý design, odolný nepříznivým vlivům v přírodě. Výsledný produkt je navržen s ohledem na ergonomii, hmotnost ...
 • Přípravek pro měření na goniofotometru 

  Poledník, Radim
  Cílem práce je návrh nového univerzálního zásobníku pro měření automobilových svítilen či světlometů na goniofotometru, jenž má zkrátit celkový čas potřebný k měření vzorků, především zadních lamp. Konstrukční návrh ...
 • Speleologická svítilna 

  Kaderka, Jakub
  V úvodu práce je provedena rešerše existujících svítilen určených pro speleologii a jsou stanoveny cíle pro zlepšení stávajících řešení. V další části je popsáno zapojení snižujícího budiče LED s hysterezním řízením. Je ...