Now showing items 1-12 of 12

 • Automatické vyhodnocování spektra slunečního záření 

  Vlček, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi slunečního záření, měřením slunečního spektra a normou IEC 60904-9, která definuje požadavky na solární simulátor. Solární simulátory se klasifikují pomocí třídy A, B nebo C a to ...
 • Inovativní metody hodnocení podání barev LED světelných zdrojů 

  Novák, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání metodiky výpočtu ukazatelů podání barev, jelikož pro moderní světelné zdroje, založené na technologii LED, je tradiční index podání barev CRI Ra nedostačující. Práce nejdříve ...
 • Mapa osvětlení terénu v GIS 

  Blatný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejného osvětlení v porovnání s normami ČSN EN a dále na zpracování naměřených dat za použití GIS. Také seznamuje se základními pojmy osvětlení.
 • Měření flikru s využitím virtuální instrumentace. 

  Cabala, Ľuboš
  Tahle práce se zabývá kolísáním napětí, jeho příčinami, zdroji a účinky na světelné zdroje. Dále jsou uvedené možnosti omezení fluktuace napětí. V práci je také popsána konstrukce obecného UIE/EIC flikrmetru podle kterého ...
 • Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů pro interaktivní panel 

  Vágner, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením fotometrických parametrů různých světelných zdrojů pro interaktivní panel nacházející se ve Světelné laboratoři VUT FEKT. V práci je popsán postup měření a zpracování fotometrických ...
 • Návrh a realizace interaktivního panelu se světelnými zdroji 

  Žák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací interaktivního panelu se světelnými zdroji a měřením parametrů různých zdrojů světla. Na základě stanovených požadavků předkládá návrh řešení (materiály pro výrobu panelu, ...
 • Osvětlení a osvětlovací systémy pro nezávislé aplikace 

  Čejka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou osvětlení a osvětlovacích systémů pro nezávislé aplikace. Tyto systémy jsou nezávislé na připojení k elektrické síti a jsou napájeny z baterií a akumulátorů s možností dobíjení ...
 • Realistické zobrazení budovy s proměnným osvětlením 

  Navrátil, Jan
  Tato práce je zaměřena na realistické zobrazení budov s proměnným osvětlením. Jsou zde ukázány metody, které správným nastavením vlastností světelných zdrojů umožní vytvořit jedinečný vzhled scény. Především se to týká ...
 • Řízené osvětlování a stínění v inteligentním domě 

  Novák, Michael
  Bakalářská práce se zabývá řízením osvětlení a stínění v inteligentním domě. Řízením osvětlení je myšleno jeho spínání a stmívání. V práci jsou uvedeny možnosti stmívání pro různé druhy světelných zdrojů. Následuje přehled ...
 • Simulační model veřejného osvětlení pro Network Simlator 3 

  Kapoun, Vladislav
  Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti ovládání inteligentního veřejného osvětlení, obsahuje popis ovládání a výhod systémů oproti současnému ovládání veřejného osvětlení. Rovněž se zabývá výčtem a srovnáním ...
 • Světloléčba 

  Joklík, Vojtěch
  Tato práce popisuje vztah lidského těla a světla. Je zaměřena na vnímání světla okem a kůží člověka a na reakce těla v závislosti na dopadajícím světle a jeho intenzitě. Dále obsahuje stručný popis nemoci novorozenecká ...
 • Vliv modrého světla na lidský organismus 

  Dvořák, Petr
  Tato práce vysvětluje pojem „modré světlo“. Zabývá se zdroji modrého světla a účinky tohoto typu elektromagnetického záření na lidský organismus. Pozornost je věnována především problémům, které může modré světlo způsobit. ...