Now showing items 1-1 of 1

  • Kvalifikace postupu svařování hliníkové slitiny AW-5083 H111 

    Krejza, Jan
    Diplomová práce se zabývá kvalifikací postupu svařování hliníkové slitiny EN AW-5083 H111. Tato hliníková slitina byla použita pro výrobu Venturiho trubice. Proto byla vypracována literární rešerše zabývající se vlastnostmi ...