Now showing items 1-20 of 31

 • Areál VUT Kraví hora 

  Vrlová, Ela
  Tématem zadání diplomové práce Areál VUT Kraví hora je řešení rámcové strategické studie areálu VUT na Kraví hoře z předchozího semestru do měřítka 1:200. Předmětem je zpracování konceptu s cílem skloubit zájmy VUT a města ...
 • Brownfieldy v ČR v návaznosti na historické centrum 

  Murárová, Lucia
  Předmětem zadání Diplomová práce je urbanistická studie na území v části bývalé Tepny v Náchodě. Areál Tepny je z velké části již po demolici a v současné době chátrá. Toto území má velký potenciál rozvoje a využití, nachází ...
 • Bydlení v soudobém městě - architektonicko urbanistická studie využití Kohnovy cihelny v Brně 

  Dvořáková, Kateřina
  Úkolem je podrobněji zpracovat vybranou část urbanistického návrhu a na toto místo navrhnout soubor obytných domů. Vzhledem k umístění, charakteru okolí a s ohledem na aktuální potřeby obyvatel jsem se zaměřila na sociální ...
 • Dětská léčebna Ostrov u Macochy 

  Sochorová, Jana
  Tématem diplomové práce bylo zpracovat architektonickou studii léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Léčebna poskytuje odbornou péči dětem a mladistvým s nemocemi dýchacího ústrojí, astmatem ale také kožními ...
 • Dětská léčebna Ostrov u Macochy 

  Vencovská, Tereza
  Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie na téma Dětská léčebna Ostrov u Macochy. Zadáním této diplomové práce je návrh novostavby léčebny pro děti využívající metody speleoterapie v blízké Císařské ...
 • Dřevostavba rodinného domu 

  Munzar, Daniel
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh dřevostavby rodinného domu. Objekt je navržen jako jednogenerační pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je zasazen do svažitého terénu a skládá se ze dvou podlaží. Podlaží částečně zapuštěné ...
 • Hotel v Luhačovicích 

  Tejzr, Martin
  Předmětem této diplomové práce je novostavba hotelu s wellness v Luhačovicích. Luhačovice jsou lázeňské město ve Zlínském kraji. Parcela je situována na okraji města v mírně zastavěné oblasti. Terén na parcele je svažitý ...
 • Mateřská škola v Brně 

  Růžičková, Tereza
  Základem této bakalářské práce se stala již dříve vypracovaná studie v předmětu AG32. V rámci bakalářské práce je tato studie rozvedena do stupně Dokumentace pro stavební povolení a následně do Dokumentace pro provádění ...
 • Mateřská škola v Brně 

  Němcová, Markéta
  Zadáním Bakalářské práce je návrh Mateřské školy v Brně při ulici Údolní. Cílem této práce je navrhnou novostavbu sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, která svým architektonický a urbanistickým řešení ...
 • Mateřská škola ve svahu 

  Kropáček, Bořivoj
  Předmětem diplomové práce je návrh mateřské školy v obci Vrbovec na úrovni dokumentace pro provádění stavby. Objekt je řešen jako nepodsklepený, jednopodlažní, zapuštěný do svahu, zastřešený plochou zelenou střechou, která ...
 • Numerické modely pro posuzování stability zemního svahu 

  Ekr, Jan
  V diplomové práci se řeší numerické modely pro posuzování stability zemních těles. Výpočty byly provedeny metodou konečných prvků pro různé návrhové situace s využitím programového systému ANSYS. Výsledky byly porovnány s ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Obrová, Zuzana
  Předmětem této bakalářské práce je návrh obytného souboru v městské části Brno-Komín v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova. Řešené území se nachází v místě s dobrou dostupností na MHD, blízko ...
 • Plavecké centrum Brno-Židenice 

  Pleva, František
  Tématem práce byl návrh Plaveckého centra v Brně Židenicích. Řešený pozemek komplikovaného tvaru se nachází na úpatí svahu v těsné blízkosti polikliniky na Viniční, která je svým prostorovým řešením dominantou daného území. ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Bařinová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá výkresovým zpracováním polyfunkčního domu v Brně. Zadáním bylo vytvořit bytový dům z obytných kontejnerů ve svažité lokalitě v Brně - Líšni, mezi ulicemi Novolíšeňská a Josefy Faimonové. Navržený ...
 • Posouzení stability skalní stěny 

  Bíba, Tomáš
  Posouzení stability skalních stěn a svahů je nedílnou součástí odborného geotechnického posudku všude tam, kde hrozí porušení zemního nebo skalního tělesa. Posouzení závisí vždy na odborných znalostech a hlavně zkušenostech ...
 • Rodinný dům 

  Hanisch, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh jednogeneračního rodinného domu. Objekt je navržen jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je zasazen do svažitého terénu na vybraném pozemku. Budova má dvě nadzemní a jedno ...
 • Rodinný dům 

  Kvet, Juraj
  Projekt rieši novostavbu rodinného domu v Brne časť Soběšice. Rodinný dom je určený pre 4 člennú rodinu pre celoročné bývanie. Stavba je navrhnutá približne do pôdorysného tvaru písmena „L“. Je to dvojpodlažný podpivničený ...
 • Rodinný dům 

  Smejkal, Petr
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace stavby rodinného domu ve svahu. Rodinný dům je dvoupodlažní, částečně podsklepený. Objekt je založen na základových pasech, nosná konstrukce je navržena ze ...
 • Rodinný dům s ordinací 

  Tejzr, Martin
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu s ordinací, který je lokalizován na okraji obce Přečkovice, která se nachází ve Zlínském kraji. Půdorys objektu připomíná tvar písmene L a je ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Vorlíčková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s provozovnou. Obsahem je projektová dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v katastrálním území Lažánky u Blanska na svažité parcele. Dům je ...