Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh hydraulického okruhu pojezdu vibračního válce ASC 110 

    Novák, Martin
    Práce předkládá návrh nového konceptu hydraulického okruhu pojezdu tahačového vibračního válce ASC 110. Jako hlavní parametr pro návrh hydraulického okruhu byla zvolena maximální teoretická stoupavost stroje. Po zvolení ...
  • Teleskopický tandemový podvozek pro senážní vozy Primo a Faro 

    Vaněk, David
    Diplomová práce se zabývá návrhem teleskopické nápravy a posouzením stávající konstrukce podvozku na senážních vozech Pöttinger Primo a Faro pro provoz na svažitých pozemcích. Práce obsahuje kompletní konstrukční návrh ...