Now showing items 1-1 of 1

  • Měření oteplení světelných zdrojů 

    Ďurček, Milan
    Cieľom tejto práce je informovať čitateľa o tepelnom namáhaní jednotlivých častí svetelných zdrojov. Prácu by som rozdelil na dva celky a to teoretickú a praktickú. V teoretickej časti sa zameriavam na konštrukciu, povrchovú ...