Now showing items 1-1 of 1

  • Rozšíření 3D tiskárny o výměnu tiskových hlav 

    Pavlík, Martin
    Práce se zabývá konstrukčním řešením systému výměny tiskových hlav na 3D tiskárně. Důraz u konstrukce je kladen na co možná největší počet vytisknutelných dílů, aby byla zachována koncepce tiskáren typu RepRap. Systém má ...