Now showing items 1-1 of 1

  • Rozhraní renderovacího stroje v jazyce Java 

    Bielik, Peter
    V Javě existuje nevyplněný prostor, který zde zanechává JEditorPane + HTMLEditorKit, splňující pouze HTML 3.2 a podmnožinu CSS 1. Existují alternativní řešení jako Lobo / Cobra project, ale většinou nejeví známky dalšího ...