Now showing items 1-4 of 4

 • Ovládací rozhraní CNC frézky 

  Mitáš, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou portálové CNC frézky určené primárně pro obrábění součástí z lehkých kovů a jejich slitin. V tomto dokumentu je popsán výběr mechanických komponent, návrh rámu frézky a ...
 • Přenos maximálního výkonu z termočlánku do zátěže 

  Zgrebňák, Vojtech
  Bakalárska práca sa zaoberá prenosom maximálneho výkonu z termočlánku do záťaže. Sú popísané termoelektrické javy, termočlánok. V práci sú ďalej detailne popisáné jednotlivé MPPT algoritmy a tiež téma napäťovej regulácie, ...
 • Síťový napájecí zdroj 15 V / 1,5 A s galvanickým oddělením pro laboratorní zařízení 

  Pokorný, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednočinného spínaného zdroje pro napájení laboratorního zařízení. Požadované parametry zdroje je vstupní síťové napětí 230 V a kmitočet 50 Hz, výstupní stejnosměrné napětí 15 V a ...
 • Spínané zdroje velkých výkonů - paralelní řazení zdrojů 

  Kadlec, Josef
  Tato dizertační práce se zabývá problematikou spínaných síťových zdrojů velkého výkonu, které jsou řešeny jako modulární systémy. V práci jsou popsány možnosti sériového, paralelního a sériově-paralelního řazení zdrojů. ...