Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace digitálních spojovacích polí 

    Mikéska, Marek
    V diplomové práci se zabývám popisem vlastností elektronických spínačů pro digitální spojovací pole, dále pak návrhem programu pro optimální výpočet spínacích bodů a určení počtu spínačů v digitálních spojovacích polích. ...
  • Technologie injekčního vstřikování termoplastů 

    Mikulík, David
    Práce se zabývá optimalizací technologického režimu pro injekční vstřikování testovacích těles 1A ze semikrystalického PP a amorfního PS. Dále zkoumá vliv změny technologických režimů na krystalinitu semikrystalického PP. ...