Now showing items 1-18 of 18

 • Hodnocení finanční situace podniku Pilana Tools a.s. a návrhy na její zlepšení 

  Válek, Marek
  V bakalářské práci je posouzena finanční situace podniku Pilana Tools a.s , která se zabývá výrobou a distribucí pilových kotoučů. Finanční situace podniku je posouzena prostřednictvím zpracované finanční analýzy za období ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Straková, Veronika
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví vybrané společnosti XY. za roky 2012-2016. Z dostupných finančních záznamů budou dle teoretické části vypočteny příslušné ukazatele. V poslední části, a to části ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Falta, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové mixu ve společnosti TOTEM BIKES, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky týkající se základních pojmů marketingu a marketingového ...
 • Marketingový mix společnosti Alcon 

  Svobodová, Jana
  Tématem diplomové práce je rozbor společnosti Alcon Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., zabývající se prodejem a výrobou přípravků pro oční péči, na základě marketingového mixu. Mým cílem je pomoci zkvalitnit péči o ...
 • Návrh a implementace objednávkového systému 

  Miksa, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací objednávkového systému v programovacím jazyce VBA. Program umožňuje vytvářet nové objednávky, generovat faktury a nabízí také evidenci provedených objednávek pro případné reklamace. ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Drábková, Zdeňka
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení a opatření ve firmě Nešpůrek, s.r.o., pomocí komunikačního mixu. V teoretické části vysvětlím důležité pojmy marketingu, marketingového mixu a komunikačního mixu. V analytické části ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Drábková, Zdeňka
  Diplomová práce slouží k návrhu vyřešení problémů komunikačního mixu ve společnosti Sushimarket. V teoretické části budou uvedeny základní pojmy marketingu, jako je definice marketingu, co je komunikační mix, co je ...
 • Návrh podnikatelské strategie firmy EuroDistribution, s.r.o. 

  Rozehnal, Karel
  V dnešním silně konkurenčním prostředí je pro zajištění úspěchu firmy nutné věnovat zvýšenou pozornost procesu strategického řízení. Tato práce se zabývá rozborem a aplikací jeho dílčích částí a metod. Těmi jsou především ...
 • Podnikatelský záměr 

  Škorpík, Adam
  V této práci bych chtěl vytvořit světovou novinku v oblasti horkovzdušných balónů. A to pronájem převážně závodních balónů pro české, zahraniční, většinou zaoceánské piloty, kteří míří do Evropy na závody či fiesty.V ...
 • Podnikatelský záměr - Balky s.r.o. 

  Balkovič, Miroslav
  V tejto bakalárskej práci sa bude hovoriť o firme Balky, s.r.o. a bude sa zvažovať možnosť rozvoja podnikania tejto firmy. V teoretickej časti tejto práce sa definujú základné pojmy včetne definície podnikatežského zámeru ...
 • Podnikatelský záměr - založení prodejny s módním zbožím 

  Bonomová, Nella
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení prodejny s módním trendy oblečením a doplňky Shopaholic Fashion v Brně-Bystrci na Kamechách součásti je také internetový obchod. Práce se skládá z ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy 

  Kopáč, Martin
  Táto bakalárska práca je zameraná na spracovanie podnikateľského zámeru vytvoreného pre potreby firmy, ktorá zvažuje založenie nového fitness centra. Podnikateľský zámer sa zaoberá problematikou analýzy prostredia, analýzy ...
 • Podnikatelský záměr na založení obchodu 

  Trčková, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení konkrétního podnikatelského plánu pro nově vznikající prodejnu. Jedná se o prodejnu čerstvých ryb, která bude podnikat na základě živnostenského oprávnění. Podnikatelský plán vychází ...
 • Podnikatelský záměr – realizace pánského holičství 

  Sedláček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním reálného a funkčního podnikatelského záměru na realizaci a následný provoz pánského holičství, a to ve třech možných scénářích – pesimistický, realistický a optimistický. Práce je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kostrhoun, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením informačního systému ve firmě Wistron. Posuzuje účel, ke kterému je systém využíván, hledá slabá místa systému či implementace a následují odpovídající návrhy na zlepšení problémových ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti GEOPEN, s.r.o. 

  Kašpar, Karel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu firmy GEOPEN, s.r.o. Práce obsahuje analýzu a následný návrh na rozvoj obchodních aktivit firmy. Návrh obsahuje rozšíření aktivit firmy o internetový prodej, který by měl přispět ...
 • Strategie získávání finančních prostředků pro vybranou sportovní akci 

  Pernicová, Kateřina
  Úkolem bakalářské práce je snaha o získání finančních prostředků, které použiji na výdaje, které budou spojeny s pořádáním fotbalového soustředění pro ženské týmy. Prostřednictvím určitých aktivit, které vymyslím a zrealizuji, ...
 • Zvýšení konkurenceschopnosti firmy na základě rozboru marketingového mixu 

  Svobodová, Jana
  Tématem bakalářské práce je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Pavigo s.r.o., která se zabývá prodejem, pronájmem a provozováním nápojových a prodejních automatů. Mým cílem je pomoci zkvalitnit některé nabízené služby ...