Now showing items 1-5 of 5

 • Architektonická studie sakrálního objektu Brno - Líšeň 

  Mádr, Marián
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby římskokatolického kostela se zázemím, který se bude nacházet v městské části Brno-Líšeň, v severozápadní části katastrálního území Líšeň, na svažité parcele, mezi ulicemi ...
 • Manuál 

  Klusová, Katarína
  Směsice symbolů, autorit a teorií, které člověk dnešní společnosti vstřebává je pro mnohé zmatečným zdrojem manuálů jak se svým životem zacházet, rozhodovat se, nebo kterou politickou stranu volit. Zároveň přesně tyto ...
 • Srovnání implementačních strategií DFA 

  Balgar, Marek
  Tato bakalářská práce podrobně popisuje výběr metod pro uložení automatu na FPGA a následnou implementaci. Byly vybrány metody bit-split, compress metoda a hashovací tabulka. Dále jsou zde porovnávány jednotlivé paměti, ...
 • Ve vesmíru 

  Blatná, Hana
  Bakalářská práce je sérií čtrnácti kreseb vzniklých za výhradního použití grafitu. Kresby odrážejí subjektivní pohled na téma vesmíru, inspirovaný archaickými výklady o planetách a nebeských tělesech, konspiračními teoriemi, ...
 • Vizuální řeč ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů v Československu z let 1947-1990 

  Fridrichová, Eva
  Tato dizertační práce se zabývá vývojem provozní grafiky na ovládacích panelech obráběcích strojů Továren obráběcích strojů z let 1947–1990. Cílem je popis geneze grafiky ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů a jejich ...