Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza sympato-vagální rovnováhy 

    Rusz, Jakub
    Tato práce se v první části zabývá teoretickým popisem problematiky analýzy sympatovagální rovnováhy. Je popsán vznik a měření elektrokardiogramu a jak z něj lze získat záznam variability srdečního rytmu. Následuje popis ...