Now showing items 1-2 of 2

  • IS pro evidenci dětí pro školy v Africe 

    Mikulka, David
    Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro evidenci dětí pro projekt Adopce na dálku®. Informační systém eviduje informace o dětech, kterým je z výše uvedeného projektu placeno ...
  • Podpora pro monitorování procesů za běhu v prostředí ANaConDA 

    Mužikovská, Monika
    Tato práce rozšiřuje nástroj ANaConDA pro dynamickou analýzu vícevláknových programů o možnost analyzovat také programy víceprocesové. Část práce se soustředí na popis nástroje ANaConDA a mechanismů, které pro monitorování ...