Now showing items 1-3 of 3

 • Emergentní chování celulárních automatů 

  Říha, Michal
  Práce se zabývá simulací emergentního chování v celulárních automatech, konkrétně problémy majority, synchronizace a šachovnice. Pro řešení je využito evolučních algoritmů.
 • Instrukcemi řízené celulární automaty 

  Bendl, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem nového konceptu řízení celulárního automatu založeného na tzv. instrukcích. Instrukci lze chápat jako určité pravidlo ověřující stavy předem definované skupiny buněk v sousedství vyšetřované ...
 • Nové techniky návrhu celulárních automatů 

  Baláž, Martin
  Cílem této diplomové práce je uvést novou techniku návrhu celulárních automatů, která poskytne lepší možnosti implementace a řešení zadaných problémů v prostředí neuniformních automatů. V rámci této práce byly položeny ...