Now showing items 1-13 of 13

 • Algoritmy řízení střídavých pohonů s minimalizací ztrát 

  Džama, Igor
  Tato semestrální práce zabývá problematikou řízení střídavých pohonů reluktančněsynchronního typu s důrazem na energeticky efektivní řízení. Práce obsahuje popis synchronního motoru s permanentními magnety a reluktančním ...
 • Bezdrátové komunikace pro domácí automatizaci 

  Prokop, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením bezdrátové komunikační sítě technologií IQRF, která je určena pro domácí automatizaci. Pro její vytvoření se používá DPA custom handler, díky němuž lze síť vytvořit bez programování. ...
 • DC/DC měnič pro záložní zdroje 

  Eliáš, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem DC/DC měniče určeného pro nabíjení superkapacitorů ze zdroje napětí 36 V a následnou zpětnou transformaci napětí ze superkapacitorů na požadovanou výstupní hodnotu. V diplomové práci ...
 • DC/DC step-up měnič se synchronním usměrňovačem 

  Pospíšilík, Vojtěch
  V bakalářské práci se budeme zabývat návrhem, optimalizací a následným sestavení stejnosměrného zvyšujícího měniče se synchronním usměrňovačem. Pokusně zjistíme parametry, pro které budeme provádět dimenzování. Následně ...
 • Koncepce pracoviště pro měření lineárních motorů 

  Knobloch, Jan
  Diplomová práce pojednává o měření na lineárních motorech. Jedná se o sestavu dvou lineárních strojů na jedné dráze. Jeden je motorem a druhý zátěží. Práce se věnuje jejich matematickému popisu, řízení a měření. Je provedeno ...
 • Návrh lineárního motoru s permanentními magnety 

  Čech, Jan
  Tato práce se ve své první části zabývá studiem lineárních motorů. Úvod práce se věnuje stručnému popisu lineárního motoru včetně jeho příslušenství. Je zde popsaný princip lineárních motorů, jejich obecné výhody a nevýhody. ...
 • Návrh synchronního motoru s permanetními magnety 

  Pavláček, Jan
  Tato práce je zaměřena na návrh synchronního motoru s permanentními magnety. Jsou zde popsány základní vlastnosti synchronních motorů, permanentních magnetů a možnosti konstrukce. Práce je seřazena od obecného popisu, ...
 • Návrh tepelné sítě pro lineární motory 

  Čech, Jan
  Tato práce se ve své první části zabývá studiem lineárního synchronního motoru. Úvod práce se věnuje stručnému popisu lineárního motoru včetně jeho příslušenství. Je zde uveden princip lineárních motorů a jejich obecné ...
 • Problematika provozu asynchronních generátorů malých vodních elektráren v praxi a možnosti jejich využití pro napájení ostrovních sítí 

  Horník, Vincenc
  Hlavním zaměřením práce je návrh a konstrukce statické budicí jednotky asynchronního generátoru malé vodní elektrárny s ohledem na ekonomickou a technickou náročnost. Dále popis problematiky buzení asynchronních generátorů ...
 • Regulace buzení synchronního generátoru 

  Horník, Vincenc
  Hlavním zaměřením práce je návrh optimální varianty rekonstrukce budící soupravy synchronního generátoru malé vodní elektrárny s ohledem na ekonomickou a technickou náročnost. Popis problematiky buzení synchronních generátorů, ...
 • Sériové komunikace 

  Novotný, Bohumil
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sériové komunikace na rozhraní RS-232, USB, I2C a SPI, a zároveň se zabývá využitím laboratorního modulu pro experimentální účely. Laboratorní modul je koncipován s ohledem na ...
 • Určení parametrů synchronního stroje dle měření 

  Hrtáň, Michal
  Tato bakalářská práce “Určení parametrů synchronního stroje dle měření“ popisuje metody zkoušek, potřebných ke stanovení ztrát a účinnosti elektrických strojů, se zaměřením na synchronní stroje. Určuje výpočetní postupy ...
 • Výpočtové a experimentální modelování přímého chlazení statorového vinutí synchronního motoru vodou 

  Kolaja, Adam
  Diplomová práce zde řeší problematiku výpočtového a experimentálního modelování přímého chlazení statorového vinutí synchronního motoru vodou. Pro účely experimentálního měření byl vytvořen přípravek, který svými materiálovými ...