Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv synergického podnikání na hodnotu podniku 

    Mašterová, Lucie
    Disertační práce se zabývá problematikou synergického podnikání, kterým se rozumí klastry, strategické aliance a franchisa. Zkoumá vliv využití vybraného synergického podnikání na změnu hodnoty podniku (tržní nebo ...
  • Vytváření synergického podnikání k podpoře inovačních aktivit 

    Žižlavský, Ondřej (Mendelova univerzita v Brně, 2010-06-30)
    Inovace přispívají k získání konkurenční výhody a jsou tím, co zvyšuje efektivnost a celkovou výkonnost podniku. Všeobecně se pokládají za klíč k hospodářskému rozvoji. Představují soubor činností, které vedou k úspěšné ...