Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza mazání TEP kyčle s využitím fluorescenční mikroskopie 

  Tkadlec, Tadeáš
  Tato diplomová práce se zabývá experimentální analýzou mazání totální endoprotézy kyčle s využitím fluorescenční mikroskopie, přičemž se jedná o vůbec první práci zaměřenou na takzvané měkké kloubní páry. Experimenty byly ...
 • THE BIOCHEMICAL PROCESS OF LUBRICANT FILM FORMATION INSIDE HIP JOINT REPLACEMENT 

  Rufaqua, Risha
  The dissertation thesis deals with the lubricant film formation chemistry on hip implant material surfaces with synovial fluid components. Biochemical and tribological properties of synovial fluid after joint replacement ...
 • Biotribologie kloubní chrupavky 

  Furmann, Denis
  Táto bakalárska práca sa zaoberá biotribológiou kĺbnej chrupky. V prvej časti sa zaoberá analýzou jednotlivých stavebných zložiek chrupky. Ďalšia časť je venovaná definovaniu tribologických vlastností chrupky s ohľadom na ...
 • The effect of synovial fluid composition, speed and load on frictional behaviour of articular cartilage 

  Nečas, David; Rebenda, David; Čípek, Pavel; Vrbka, Martin; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (MDPI, 2020-03-15)
  Articular cartilage ensures smooth motion of natural synovial joints operating at very low friction. However, number of patients suffering from joint diseases, usually associated with cartilage degradation, continuously ...
 • The Effect of Synovial Fluid Constituents on Lubrication of Hip Joint Replacements 

  Nečas, David
  Dizertační práce se zabývá mechanismy mazání v náhradách kyčelního kloubu. Byla provedena systematická studie formování proteinového filmu při zahrnutí různých materiálů a provozních podmínek. Hlavní pozornost je přitom ...
 • Mazání kolenní náhrady 

  Sadecká, Kateřina
  Práce se zabývá mazáním totální kolenní náhrady za použití metody fluorescenční mikroskopie, která umožňuje jedinečný vhled přímo do kontaktu mezi femoralní a tibiální komponentou. Cílem bylo zjistit vliv složení synoviální ...
 • Mazání náhrad kyčelního kloubu 

  Rebenda, David
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem mazání náhrad kyčelního kloubu. S využitím simulátoru kyčelního kloubu, pracujícího na principu kyvadla, byl posouzen vliv složení synoviální kapaliny a vliv materiálu ...
 • Studium mazání náhrady kolenního kloubu 

  Sýkora, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá experimentální analýzou mazání náhrady kolenního kloubu. Experimenty jsou realizovány na simulátoru, jenž dokáže aplikovat podmínky stanovené příslušnou normou a pozorovat jevy na femorotibiálním ...
 • Studium vlivu složení synoviální kapaliny na tření kloubní chrupavky 

  Furmann, Denis
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou vplyvu zloženia modelovej synoviálnej kvapaliny na trecie vlastnosti kĺbnej chrupky. V práci je pozorovaný vplyv zložiek, koncentrácie, rýchlosti a zaťaženia. Boli realizované ...
 • Tření a mazání kloubní chrupavky 

  Hilšer, Pavel
  Práce se zabývá způsobem, jak přítomnost kyseliny hyaluronové a fosfolipidů ovlivňuje tření a mazání synoviální chrupavky s důrazem na optimalizaci viskosuplementů. Toho je docíleno pomocí analýzy součinitele tření pro ...
 • Vliv složení synoviální kapaliny a topografie třecích povrchů na mazání kloubních náhrad 

  Hekrle, Pavel
  Hlavním účelem této diplomové práce je zjistit vliv složení synoviální tekutiny a dále vliv povrchových mikrotextur na mazání kyčelních náhrad. Pro všechny experimenty byl použit kyčelní simulátor fungující na principu ...