Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronické filtrační obvody s obecnými kmitočtovými charakteristikami 

    Klubus, Jan
    Diplomová práce se zabývá problematikou elektronických filtračních obvodů s obecnými kmitočtovými charakteristikami. První část práce je věnována teoretickému základu. Druhá část práce zkoumá možnosti návrhových postupů ...
  • Příspěvek k optimální syntéze filtračních obvodů 

    Szabó, Zoltán
    Předložená práce je zaměřena na optimalizaci syntézy filtračních obvodů. V pěti hlavních kapitolách se zabývá řešením dílčích problémů několika oblastí syntézy moderních filtračních obvodů. V první kapitole je uveden rozbor ...