Now showing items 1-13 of 13

 • Demonstrace vlastností stromových gramatik 

  Kunštátský, Martin
  Stromové gramatiky jsou gramatiky řízené prostřednictvím omezení kladených na jejich derivační stromy. Jedná se o jednoduché a přirozené rozšíření bezkontextových gramatik. Existuje několik typů kontroly derivačního stromu, ...
 • Demonstrační program konstrukce LL tabulky 

  Choleva, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou implementací výukové aplikace pro konstrukci LL tabulky na bázi zadané gramatiky. Tato tabulka je využívaná prediktivním syntaktickým analyzátorem. Součástí této aplikace je i ukázka ...
 • Detekce a zotavení se z chyb při syntaktické analýze 

  Sák, Vladimír
  Práce se zaobírá detekcí a zotavením se z chyb při syntaktické analýze. Hlavním cílem práce bylo navrhnutí a implementace metody pro detekci chyb a pro zotavení se z těchto chyb. Vytvořená metoda vychází z Hartmannovy ...
 • Jazykové verze webu 

  Laga, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou vícejazyčných webových aplikací. Dokument popisuje některá obecná řešení při návrhu takovýchto aplikací, především se však zaměřuje na Informační systém VUT a jeho rozšíření o správu ...
 • Konverze ASP do ASP.NET 

  Vilímek, Jan
  Cílem práce je implementovat aplikaci pro konverzi ASP stránek napsaných v jazyce VBScript na ASPX stránky a jazyk C#. Aplikace je vyvíjena na platformě .NET. Konverze stránek bude probíhat automaticky, cílový kód by se ...
 • Nové verze skákajících automatů 

  Ošmera, Lubomír
  Cílem této bakalářské práce je návrh a výzkum nových verzí skákajících automatů, konkrétně se jedná o verze obecných skákajících automatů s jasně specifikovanými kritérii směru a velikosti skoku. Práce zkoumá jejich sílu ...
 • Script pro zpracování obrazu 

  Zuzaňák, Jiří
  Tato práce pojednává o návrhu skriptovacího jazyka, určeného pro efektivní zpracování obrazu. Úvod této práce se zabývá studiem a osvojením si metod návrhu překladačů a interpretů, včetně jejich následné aplikace při návrhu ...
 • Skákající jazykové modely 

  Ošmera, Lubomír
  Cílem této diplomové práce je návrh a výzkum nových verzí skákajících automatů a gramatik.  Nové verze jsou zaměřeny primárně na aplikace v bioinformatice - DNA computingu. Práce zkoumá jejich vyjadřovací sílu a další ...
 • Strukturální metody identifikace objektů pro řízení průmyslového robotu 

  Minařík, Martin
  Tato dizertační práce se zabývá využitím strukturálních metod identifikace objektů pro řízení průmyslového robotu. Nejprve je popsán současný stav znalostí v dané oblasti, tedy celý proces rozpoznávání objektů pomocí metod ...
 • Syntaktická analýza založená na gramatikách řízených stromy 

  Granát, Štěpán
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat syntaktický analyzátor gramatik, jejichž derivační strom je omezen pomocí kontroly úrovní. Běžné postupy syntaktické analýzy jsou podrobně rozebrány a poté je diskutováno, jak ...
 • Syntaktická analýza založená na gramatikách s nahodilým kontextem 

  Mikita, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje gramatiku s nahodilým kontextem a implementaci aplikace, která bude konvertovat gramatiku (respektující LL podmínku) na ekvivalentní bezkontextovou gramatiku (také splňující podmínku LL). ...
 • Syntaktická analýza založená na maticových gramatikách 

  Brindza, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá syntaktickou analýzou založenou na maticových gramatikách. V teoretické části nejdříve přináší několik různých pohledů na tento typ řízených gramatik a zkoumá podobnosti s klasickými ...
 • Vizualizace rezoluční metody 

  Smetka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatického dokazování ve výrokové a predikátové logice. V teoretické části je popsána výroková a predikátová logika v návaznosti na systém jejich automatického dokazování ...