Now showing items 1-20 of 26

 • Compiler of a Language with User-Defined Syntax for New Constructs 

  Kuklínek, Lukáš
  Tato práce si klade za cíl navrhnout a implementovat experimentální programovací jazyk s podporou uživatelsky definovaných syntaktických konstrukcí. Nový jazyk je kompilován do nativní binární podoby a vyžaduje statickou ...
 • Gramatické systémy a syntaktická analýza založený na nich 

  Handlíř, Jaroslav
  Tato práce se věnuje problematice gramatických systémů. Definuje jak kooperující distribuované CD gramatické systémy, tak i paralelně komunikující PC gramatické systémy ve spojení s bezkontextovými gramatikami. Dále zkoumá ...
 • Gramatické systémy a syntaxí řízený překlad založený na nich 

  Handlíř, Jaroslav
  Práce zkoumá teorii formálních jazyků v oblasti bezkontextových gramatik. Zaměřuje se především na možnosti a modely spolupráce více gramatik při řešení společného problému. V těchto souvislostech představuje gramatické ...
 • Gramatiky s rozptýleným kontextem a jejich aplikace v analýze přirozených jazyků 

  Kajan, Dušan
  Obsahem práce je vytvoření metody, která by umožnila automatizované zpracování přirozeného jazyka s využitím gramatik s rozptýleným kontextem. Toho je dosaženo zavedením upravené metody syntaktické analýzy shora dolů, ...
 • Hluboký syntaxí řízený překlad 

  Senko, Jozef
  Tato práce volně navazuje na moji bakalářskou práci, která byla věnována syntaktické analýze s použítím hlubokých zásobníkových. V teoretické části je této práce je definováno vše potřebné a základní pro tuto problematiku, ...
 • Interpret jazyka LaTeX založený na kombinaci více metod syntaktické analýzy 

  Lebeda, Petr
  Tato práce pojednává o možnostech interpretace typografického jazyka LATEX a popisuje jeho strukturu, funkce a jeho syntaxi. Rovněž rozebírá možnosti interpretace LATEXu do HTML kódu (HyperText Markup Language) tak, aby ...
 • Kombinovaná syntaktická analýza založená na gramatických systémech 

  Caha, Petr
  Tato práce se zabývá kombinovanou syntaktickou analýzou založenou na gramatických systémech. Zavádí klasické modifikované metody gramatických systémů. Nejprve budou teoreticky popsané a v další části implementované v ...
 • Kombinovaná syntaktická analýza založená na několika metodách 

  Dolíhal, Luděk
  Hlavním cílem této práce je analýza tvorby komponentního syntaktického analyzátoru. Komponentním syntaktickým analyzátorem se zde myslí analyzátor, který je složen z několika vzájemně spolupracujících částí. V mém případě ...
 • Konverze modelů regulárních jazyků 

  Navrkal, David
  p { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; ...
 • Nové verze zásobníkových automatů 

  Genčúrová, Ľubica
  Táto diplomová práca sa zaoberá verziami viac-zásobníkových automatov založených na hlbokých zásobníkoch. Zavádza novú modifikáciu Vstupom riadený hlboký viac-zásobníkový automat, ktorý pozostáva z dvoch a viac hlbokých ...
 • Obecné gramatiky: Normální formy a jejich aplikace 

  Klobučníková, Dominika
  Táto práca sa zaoberá problematikou obecných gramatík, normálnych foriem a ich aplikácií. Zameriava sa na kontextové gramatiky ako ich špeciálne prípady. Na základe analýzy tejto množiny bol navrhnutý algoritmus využívajúci ...
 • Obecný generátor syntaxí řízeného překladu 

  Marcin, Juraj
  Tato práce je věnovaná návrhu a vytvoření obecného generátoru, který provádí syntaxí řízený překlad dle požadavků uživatele. Překlad je vykonávaný syntaktickým analyzátorem a to už v době provádění analýz zdrojového programu. ...
 • Paralelní syntaktická analýza 

  Holko, Maroš
  Práca sa zaoberá štúdiom niekoľkých metód syntaktickej analýzy, obzvlášť najmä Cocke-Younger-Kasami algoritmu. Ďalej je navrhnutý spôsob paralelizácie tohto algoritmu a jeho implementácia v jazyku C++. Na dosiahnutie ...
 • Pokročilé zotavení z chyb během syntaktické analýzy shora dolů 

  Obluková, Alena
  Syntaktický analyzátor je jednou z nejdůležitějších částí překladače při často používaném přístupu syntaxí řízený překlad. Při tomto přístupu řídí syntaktický analyzátor sémantické akce a generování abstraktního syntaktického ...
 • Použití strukturální metody pro rozpoznávání objektů 

  Valsa, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá možností využití strukturálních metod pro rozpoznávání objektů v obraze. Nejprve jsou popsány způsoby pro přípravu obrazu před samotným zpracováním. Vlastní jádro celé práce spočívá v kapitole ...
 • Překladové gramatiky: Vlastnosti a aplikace 

  Vít, Radek
  Cílem této práce je prozkoumat překladové gramatiky a jejich použití v syntaxí řízeném překladu. Práce ukazuje využití překladových gramatik v prediktivním syntaktickém překladu a definuje formální prostředky pro přijímání ...
 • Regulated Grammars: Concepts, Properties and Applications 

  Bednář, Petr
  Tato práce se zabývá regulovanými gramatikami. Zavádí nové modifikace existujících regulovaných gramatik. Pro tyto modifikace zavádí metody syntaktické analýzi. Diskutuje problémy determinismu v definici gramatik. Studuje ...
 • Regulovaný syntaxí řízený překlad 

  Dvořák, Tomáš
  Tato práce se zabývá formálním pohledem na regulovaný syntaxí řízený překlad. První část obsahuje formální základy teorie jazyků, jejich klasifikaci a analýzu. Jsou uvedeny příklady gramatik generující jazyky, které nejsou ...
 • Sekvenční a paralelní gramatiky: vlastnosti a aplikace 

  Klobučníková, Dominika
  Táto práca sa zaoberá problematikou sekvenčných a paralelných gramatík. Obe skupiny zastrešujú veľké množstvo gramatických tried, väčšina ktorých však nemá veľké uplatnenie kvôli komplikáciám spojeným s ich spracovaním. ...
 • Skriptovací jazyk pro zpracování obrazu 

  Crlík, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi skriptovacích jazyků a jejich druhů. Konkrétně pak návrhu takového jazyka pro obor zpracování obrazů. Cílem bylo vytvoření jazyka, který je malý, ale lehce použitelný. Cílem bylo ...