Now showing items 1-11 of 11

 • Experimentální hardwarový hudební nástroj 

  Chaňo, Petr
  Cílem této bakalářské práce byl návrh a konstrukce hudebního nástroje, který se vyznačuje experimentálností spočívající v kombinaci syntezátoru a sekvenceru, ovládáním, vzhledem. Samotný návrh a konstrukci předchází ...
 • Experimentální hardwarový hudební nástroj na principu FM syntézy řízený bezkontaktním ovladačem 

  Vejvoda, Zdeněk
  V bakalářské práci byl navrhnut a zkonstruován experimentální analogový syntetizér. Teoretická část se věnuje základnímu rozdělení elektroakustických nástrojů a blíže popisuje některé zástupce, kteří byli důležití pro ...
 • Experimentální hardwarový hudební nástroj, demonstrující možnosti sonifikace světla 

  Rezek, Václav
  Cílem práce je návrh a konstrukce experimentálního hudebního nástroje SuperDu-perRainbowThing, jehož experimentálnost spočívá v sonifikaci barevného spektra. Hlavní hardwarová část nástroje je tvořena mikrokontrolerem ...
 • Experimentální softwarový hudební nástroj řízený změnou intenzity světla 

  Laborová, Anna
  Práce představuje návrh a realizaci experimentálního softwarového syntezátoru Ljós užívající snímaní intenzity světla jako ovládacího prvku. Nástroj je realizován v prostředí programu Max/MSP a platformy Arduino, tělo ...
 • Návrh a realizace filtru ADSR 

  Pokorný, Martin
  Diplomová práce se po prostudování dané problematiky zabývá návrhem filtru ADSR, napětím řízeného zesilovače a protože se jedná o úpravu signálu, je práce doplněna o zapojení, která s danou problematikou souvisí. Funkčnost ...
 • Návrh jednoduché MIDI sítě 

  Lečbych, Jakub
  Obsahem bakalářské práce je porovnání výhod a nevýhod digitálního zpracování zvuku. Práce se zabývá jednak generováním signálu, editací, záznamem a masteringem. Na problematiku pohlíží očima zvukaře, nikoli umělce. Obsahuje ...
 • Přehrávač hudby (syntetizér) pomocí FITkitu 

  Melichar, Vojtěch
  Tato práce se zabývá metodami syntézy zvuku a návrhem syntezátoru pro platformu FITkit. V první části jsou charakterizovány jednotlivé metody syntézy zvuku a je zde také uvedena stručná historie syntézy zvuku. Dále je ...
 • Přijímač signálů DRM 

  Mik, Šimon
  Diplomová práce se zabývá návrhem přijímače pro příjem vysílání DRM (Digital Radio Mondiale). Bylo zvoleno blokové schéma přijímače a byly teoreticky rozebrány jeho jednotlivé bloky. Následoval návrh a výroba jednotlivých ...
 • Přímý číslicový syntezátor pro mikrovlnné aplikace 

  Dluhý, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře se základy číslicové kmitočtové syntézy a navrhnout přímý číslicový syntezátor s obvodem AD9951 od společnosti Analog Devices. Zařízení je řízeno z PC rozhraním USB. Zařízení ...
 • Přímý číslicový syntezátor pro mikrovlnné aplikace 

  Dluhý, Vojtěch
  Cílem této semestrální práce je seznámit čtenáře se základy číslicové kmitočtové syntézy a s návrhem přímého číslicového syntezátoru s obvodem AD9951 od společnosti Analog Devices. Zařízení bude řízeno z PC přes RS232. ...
 • Syntéza hudebního signálu pomocí přímého generování vyšších harmonických složek 

  Ježek, Štěpán
  Tato práce se věnuje problematice syntézy hudebního signálu, konkrétně tzv. aditivní (součtové) metodě. Hlavním cílem je implementace softwarového hudebního nástroje ve formátu zásuvného modulu VST3 v C++ aplikačním ...