Now showing items 1-1 of 1

  • Computer-Aided Synthesis of Probabilistic Models 

    Andriushchenko, Roman
    Předkládaná práce se zabývá problémem automatizované syntézy pravděpodobnostních systémů: máme-li rodinu Markovských řetězců, jak lze efektivně identifikovat ten který odpovídá zadané specifikaci? Takové rodiny často ...