Now showing items 1-11 of 11

 • Brzdové soustavy letadel 

  Kochtík, Martin
  Hlavním tématem závěrečné práce je brzdění a funkce brzdových soustav při pohybu letounu po zemi ve chvíli po přistání, až po jeho úplné zastavení. V této práci jsou tedy postupně vysvětleny základní definice a principy ...
 • Konstrukční řešení řízení formulového vozu 

  Červenka, Filip
  Tématem této diplomové práce je konstrukční návrh řízení pro vozy Dragon 4 a Dragon 5. Práce analyzuje principy spojené s konstrukcí systému řízení, jako vratný moment, změna odklonu vlivem zatáčení či změna výšky čepu, ...
 • Návrh komponent řízení vozidla 

  Hlaváč, František
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí komponent sestavy řízení závodního monopostu Formule Student. Hlavními komponenty jsou hřeben řízení s tělesem částečně vyrobeným z uhlíkového kompozitu a kuželová převodka řízení se ...
 • Návrh na zlepšení systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 

  Hájek, Jiří
  Tato práce se zabývá detailním rozborem systémů managementu jakosti dle EN ISO 9001:2000 ve vybrané společnosti. Cílem této práce je provést dokladnou analýzu tohoto systémy a dále se zaměřit na konkrétní problém, oblast ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu vybrané společnosti 

  Dobrovolný, Filip
  Předmětem diplomové práce „Návrh rozvoje motivačního programu vybrané společnosti“ je analýza současného stavu motivace zaměstnanců společnosti Česká pojišťovna a.s. Tato analýza se pomocí dotazníkového šetření zaměřuje ...
 • Návrh řízení formulového vozidla s použitím kardanových kloubů 

  Hlaváč, František
  Práce se zabývá návrhem systému řízení pro závodní monopost Formula Student. Hlavními částí práce je návrh a pevnostní analýza sloupku řízení s využitím kardanových kloubů. Dále se práce zabývá návrhem a pevnostními analýzami ...
 • Návrh trupu a systému řízení letounu VUT 081 Kondor 

  Kalný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kompozitního trupu a zástavby řízení letounu VUT 081 Kondor. Je proveden výpočet zatížení a výběr rozhodujících případů zatížení. Jsou navrženy vnitřní nosné plochy trupu s ohledem ...
 • Návrh zlepšení řízení dokumentů integrovaného systému řízení 

  Weiterová, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na systémy řízení firmy, které lze stanovit předepsanými normami. Specifikuje systém vedení dokumentace v rámci integrovaného systému řízení firmy. Uvádí teoretické poznatky a praktické návody ...
 • Požární ochrana jako součást systému řízení 

  Václavek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá požární ochranou a její integrací do systému řízení průmyslové společnosti. V první části práce jsou uvedeny pojmy a legislativní požadavky související s problematikou požární ochrany v ...
 • Změna stávajícího systému řízení vybraného podniku 

  Polách, Igor
  Diplomová práce se zaměřuje na konkrétní podmínky podniku ABC s.r.o. v oblasti finančního řízení podniku. Řeší otázku změny systému řízení malého podniku, která je nezbytná pro správné rozhodování a nakládání s prostředky ...
 • Změna systému řízení podniku 

  Častulíková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na změnový management podle Lewinova modelu, který proces změny dělí na tři fáze: rozmrazení, realizace a zamrazení. Ve sledované společnosti Regionální poradenská agentura, s.r.o. bude navrhnuta ...